• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU 2021-2022 GENEL KURUL KONUŞMASI

Rahatlıkla Temmuz ayı sonlarında veya Ağustos ayı ortalarında gerçekleştirilebilecek bir genel kurul toplantısını ortakların sitede kalmadığı bu günlerde gerçekleştirmeyi beceren yönetim kurulunu kınayarak aşağıda yazılı konuşmayı yaptım. 

Sayın Ortaklar,

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

Hakkına sahip çıkma ve sorumluluk duygusuyla genel kurula bizzat katılan ve yönetim kurulu dışında bir arkadaşına, komşusuna vekalet vererek temsil edilen ortaklarımızı gönülden alkışlıyorum.  Mevcut yönetim kuruluna sahiden inanıp icraatlarını beğenenlere bir sözüm yok. Ancak Yönetim Kurulu’na sorumsuzca veya küçük çıkarlar uğruna vekaletname veren ortaklarımızı da şiddetle kınıyorum. Bu ortaklarımızın Ar-Tur’un bu günkü kötü gidişatından en az yönetim kurulu kadar sorumlu olduklarını da iddia ediyorum.

Bu konuşmamda sizlerden önemle rica edeceğim bir husus olacak. Lütfen Ar-Tur’da bulunan ev sahipliğinizi unutup bir kenara koyun. Genel kurul boyunca sadece Ar-Tur Turizm Endüstrisi Anonim Şirketinin ortağı yani hissedarı olduğunuzu hatırlayın. Çünkü yapılan bu genel kurul bir Anonim Şirket genel kuruludur. Apartman veya Site yönetimi genel kurulu değildir. Bu sebeple söyleyeceklerimi konut sahibi olarak değil şirket ortağı olarak değerlendirmenizi rica ediyorum.

Ar-Tur Anonim Şirketinin bilançoda da gördüğünüz üzere işletmelerden, kapı girişlerinden, zeytinliklerden, dinlenme tesislerinden, su satışından, baz istasyonlarından, spor kompleksinden ve Ar-Tur içinde bulunan müstakil tapulu konutlara götürülen hizmet geliri gibi birçok geliri vardır. Bu sene bu gelirlerin tutarı Hizmet geliri yani Konutlardan toplanan para 5.542.531,31 TL. Peki bu hizmetler için ne kadar gider yapılmış: 7.677.435,55 TL. Yani Ar-Tur Anonim Şirketi konutlara hizmet verip para kazanacağı yerde 2.134.904,24 TL zarar etmiş. Ben inanmadım… Sizler inanıyor musunuz?.. Paydaşı olduğumuz Anonim Şirketin gelirlerini şirkete ait olmayan konutlara harcaması kabul edilebilir mi?.. Tabi bu hesabın da bir aldatmaca olduğu açıkça belli. Şimdi konutlara hizmet diye harcanan paralara bakalım. Neredeyse hiç birisi konutlara yapılan bir hizmet harcaması değil. Bu harcamalar şirket için yapılan harcamalar. Hele öyle çarpıcı gelir ve gider hesaplamaları var ki hayret etmemek elde değil… İşletme Kira gelirleri, Dinlenme Tesisleri gelirleri, Kapı Giriş Gelirleri, Zeytin Geliri, Çam Geliri, Çam ve zeytin odun geliri, spor kompleksi geliri, araç satış geliri, hurda satış geliri ve muhtelif gelirler Ar-Tur A.Ş. nin gelirleri olarak yazılırken bu kalemler için yapılan tüm giderler Hizmet Giderleri olarak gösteriliyor. Bu bir aldatma… Göz boyama… Anonim Şirket ortağının hakkını, konutlara hizmet götürdüm diyerek geçiştiremezsiniz. Anonim Şirket Yönetim Kuruluna hatırlatırım; sizler konutlara karşı değil ortaklarınıza karşı sorumlusunuz. Bu yalan yanlış hesabınıza göre dahi ortak olarak alacaklıyım. Nasıl mı?!..

Şirket Geliri: 5.126.112,32 TL Şirket Faaliyet Gideri: 3.003.297,54 TL Fark: 2.122.814,78 TL. Ben şirket ortağıyım ve bu parada benim ve diğer ortakların payları kadar hakkı var. Konutlara götürdüğünüzü söylediğiniz hizmetten, yani yöneticilik yaptığınızı söylediğiniz hizmetten para kazanmalısınız. Kazanamıyorsanız yapmayın. Aslında konutlara bir hizmetinizin falan olmadığı da ortada ama kolay para toplamanın cazibesinden de bir türlü vazgeçemiyorsunuz.

Sayın Ortaklar şirketin yapmış olduğu bu gelir gider tablosu formaliteden ve ortakları yanıltmaktan başka bir şey değildir. Senelerdir ortaklar yanıltılarak haksız ve kanunsuz para toplanmakta ama yine de ortaklara bir kar sağlanmamaktadır. Gelirler giderler kitabına uydurulmaya çalışılarak bir bilanço hazırlanmaktadır. Ar-Tur Turizm Endüstrisi Anonim Şirketi, ana sözleşmesinde faaliyet gösterebileceği birçok iştigal mevzuu varken hiçbir çaba göstermeden kolay ve haksız gelir elde etmeyi tercih etmektedir. Nasıl olsa çalışmadan gelir elde etmenin yolu bulunmuş, KGHB… Hal böyle olunca da yönetimde bulunanlar ben yaptım oldu zihniyetiyle ortakların fikrini görüşünü almadan, kanunsuz, kaçak inşaatlar, usulsüz anlaşmalar yapmakta sakınca görmemektedirler.  Yapılan yanlışların bedellerini ve kesilen cezaları da şirket kasasından ödemektedirler.  Halbuki Yönetim Kurulu Üyeleri ve Umum Müdür şahsi kusurlarından ve görevi kötüye kullanmalarından dolayı hukuken sorumludurlar. Bu sorumsuzluğun, bu keyfiliğin şirketimizi uğratmış olduğu maddi ve manevi zararların hesabı;  ibra etmeyerek, sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunarak ve devamında da dava açılarak mutlaka sorulmalıdır. Hatta hemen genel kurul sonrasında şirket yönetimince kullanılan vekaletnamelerin hangi yolla ve nasıl alındığı hukuk yoluyla araştırılmalı ve çoğunluk vekaletinin tasdik edildiği noterlik hakkında da inceleme istenmelidir.

Sayın Ortaklar, bu yönetim kurulunun faaliyetlerinin elle tutulur bir yanı yok. 1999 yılından bu yana yönetimde bulunan zihniyetin ve atadıklarının Ar-Tur A.Ş.ni ne hale getirdiği ortada… Bazı sorularla ve uyarılarla sözlerimi tamamlamak istiyorum

Yollarımızın büyük kısmı Belediyeye ait. Ama yolların taş kaplanması ve bakımını şirket yapıyor. Belediyeye vergi ödeyen konut sahipleri belediyeden sadece çöp toplama hizmeti almak için mi vergi ödüyorlar? Şirket yönetim kurulu üyeleri bu konuda Belediye ve ilgili makamlarla hiç mi diyaloğa girmezler?

Önüne gelen yeri “ortaklarımızın talebi üzerine” diyerek taşa betona çevirmekten ne zaman vazgeçeceksiniz?

Bu sene Ar-Tur’da kanalizasyon kokusundan çok fazla rahatsızlık duyuldu. Yenilendiği söylenen kanalizasyon sistemimiz ara kanallar değiştirilmediğinden çok fazla sorun yaratmaya başladı. Parası nakden konut sahiplerinden tahsil edilen ve kendimiz yapıyoruz, ucuza mal ediyoruz masallarıyla övünülen kanalizasyon kısa zamanda S.O.S vermeye başladı. Çözüm için yine ortakların cebine mi el atacaksınız?

Keza yine kendimiz yaptık ucuza mal ettik nidalarıyla övünülen ve evladiyelik olduğu söylenen su isale hattı, kuyular da S.O.S sınırında değil mi?..

Hani Havuzumuz ne alemde?... Ne garip değil mi? Hepsinin de akçeli işler olması!..          

Yapı kayıt belgelerinin A.Ş. adına değil de eski yönetim kurulu üyelerinin adına olması nasıl izah edilebilir?

Bazı tesislere belediyenin el koyması ve işletmesi mümkün mü?

Şirket işletmelerine günübirlik yeme içme için dışarıdan gelen müşterilerinden kapı giriş ücreti alınıyor mu?

Yönetim Kurulu şirket web sitesinde de olsa üç ayda bir ortaklara bilgilendirme yapmayı neden kesti?

Zeytinliklerimizin bakımını şirketimiz yaptığına göre mahsullerini de neden kendimiz toplayıp, yağ yaptırarak ortaklara satışa sunmuyoruz? Hatta civarda zeytinlikler kiralayıp bu işten şirkete gelir elde etmiyoruz? Elimizde 2000 ortak ve aileleri hesabıyla hazır bir tüketici müşteri potansiyeli varken…

Domuz bahanesiyle şirket arazilerinin tel çit ve duvarlarla çevrilmesi bazı hanelere haksız menfaat olmuyor mu? Araçların yollar üzerine park edildiği bir site içinde otopark olarak kullanabilecek alan yaratılabilmesi mümkün olan bu alanların işgaline sessiz kalınmasının sebebi nedir? 

Burhaniye’de bulunan binamız neden boş olarak çürümeye terk ediliyor? Akıllı ve planlı bir tadilatla işlevsel ve gelir getirir bir hale neden getirilmiyor?

Sokak Hayvanları Sosyal Sorumluluk Projesi olarak Ar-Tur’da bulunan kedi köpek gibi evcil hayvanların sorunlarına çözüm bulunması amacıyla şirketin bir fon oluşturması, bu konuda çalışan federasyon, dernek, kuruluş ve gönüllülerle iş birliği çalışması yapması güzel olmaz mı? 

Ana sözleşmemizde hesap kesim tarihini 31 Mart tarihine neden almak istiyorsunuz? Üstelik önümüzdeki yıl seçimli genel kurul toplantısını da kapsayacak şekilde… Nisan, Mayıs ya da Haziran içinde ortakların katılamadığı bir tarihte güle oynaya al gülüm ver gülüm genel kurullar yapmanın amacını ortakların anlamayacağını mı zannediyorsunuz?..  Bu karar genel kuruldan geçtiği taktirde Ar-Tur’da refaha kavuşacağız hikayeleriyle nasıl mantar gibi yapılaşma başlayacağını hepimizin görmesi hiçte sürpriz olmayacaktır.

Sayın Ortaklar, Ar-Tur Turizm Endüstrisi Anonim Şirketinin gidişatı hiç de iyi değil. Bu vurdumduymazlıkla ve böyle bir yönetim kadrosuyla korkarım ki çok da uzak olmayan bir gelecekte Ar-Tur elimizden kayıp gidecektir.  Benden uyarması.

Sağlıklı ve uyanık kalın. 22.10.2022

Osman Ferhan CAN

1085 no.lu ort.

Ar-Tur Değişim Grubu

  
300 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın