• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
TAM YERİNE DENK GELDİ MANZARA KOYDUK


Sayın Ar-Tur Ortakları,

Uzun zamandır Ar-Tur ile ilgili yazmadım ve yazılanlara da yorumda bulunmadım. Suskunluğumu çeşitli şekilde yorumlayanlar olduğunun farkındayım. Lâf kargaşasının içinden biraz sıyrılıp, dışarıdan izlemek bazen daha da iyi görmeyi sağlıyor. Suskunluğumu yanlış yorumlayıp grubumuzun dağıldığına yoranlar oldu. Meydanı boş bulup atıp tutanlar oldu. Şemsi Tebrizi’nin söylediği gibi; “… bazen de susmak gerekir duymak için.”

Şirketle olan davamız neticelenene kadar hiçbir yorumda bulunmamaya özen göstermeye niyetliydim. Şirket panosunda isimlerimiz teşhir edildi, resmen kişilik hakkımıza saldırılarak peşinen suçlu ilan edildik sustum.  Gerçeklerin ne olduğunu bilmeden, eylemimizin sebebini ve amacını bilmeden hakkımızda suçlayıcı ve iftira mahiyetinde yorum yapanlar oldu sustum. İnsanların hiç tanımadığı kişilere kendileri gibi davranmıyorlar diye kinlenip, nefret kusmalarına sustum. Nokta kadar menfaatler için virgül gibi eğilenleri görüp sustum. Bir bizden bir onlardan olan yanardönerleri görüp sustum. Yersiz ve gereksiz gündem yaratıp Ar-Tur’u yaralamamak için sustum…  Ta ki bizim aleyhimize kendi lehlerine olduğunu gördükleri iki bilirkişi raporunu büyük bir iştaha ile şirket sitesinde yayınlamalarına kadar… Peki şimdi gelen bilirkişi raporu da şirketin dava dilekçelerinde delil olarak sunduklarına tamamen aykırı… Eğer hukuki bildirim yapıyorlarsa bunu neden yayınlamadılar. Bu yaklaşımın samimiyetle, doğrulukla ve Ar-Tur sevgisiyle uzaktan yakından ilgisi var mı?.. Bizleri, yani şirket ortakları olan bizleri bu bilirkişi raporunu yayınladık diye suçlu gösterip, iftiralar atınca, gerçeklerin üstünü örtmüş mü oluyor.  Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyunun olduğunun unutulmaması gerekir. Şirket Yönetim Kurulunun ortaklarını ötekileştirmeye çalışmak yerine pay sahiplerine karşı kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini doğruluk, dürüstlük ve eşitlikle tedbirli bir yönetici olarak yerine getirmeye çalışması gerekir. Yönetim Kurulu üyeleri tüm ortaklarına karşı sorumludur ve ortakları arsında ayırım yapma gibi bir görevi de hakkı da yoktur.

AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU’NUN AR-TUR’UN MEVCUT MÜLKİYET YAPISINI BOZMA, KAPI GİRİŞİMİZİN KALDIRILMASI GİBİ BİR NİYETİ VE GİRİŞİMİ OLMAMIŞTIR, OLAMAZ DA. AR-TUR DEĞİŞİM GRUBUNUN ŞİRKETİ AKLA HAYALE GELMEDİK KURUM VE KURULUŞLARA ŞİKÂYETİ DE OLMAMIŞTIR. Ancak Ar-Tur Değişim Grubunun ortaklık haklarını korumak, yapılan yanlışlara dur diyebilmek adına yasalar çerçevesinde hukuki girişimleri olmuştur. Grubumuzun en önemli misyonu ortaklarımızı uyandırarak ben yaptım oldu zihniyetiyle hareket eden tek adam idaresi ve onun mirasçılarına karşı durma hareketini başlatmış olmasıdır. Ortakların şahsi başvurularla şirketi çeşitli kurumlara şikâyet etmelerini grubumuza atfetme çabaları ise geçmişlerinden gelen alışkanlıkla yaptıkları şark kurnazlığından başka bir şey değildir. Kaldı ki her ortağın yasal çerçeveler içinde yapmış olduğu şikâyetlerden de yanlışı olmayan yönetimlerin gocunmaması, rahatsız olmaması gerekir.

Sayın ortaklar, aidat ödemememizin sebebinin neden olduğunu defalarca anlattık. Diğer ortaklardan kendimizi ayrı tutmak, uyanıklık yapmakla hiçbir alakası olmadığını bizi takip eden ortaklarımız biliyorlar. Bu konuda yazdığımız yazılarımıza  www.ar-tur.com  web sitemizden ulaşabilirsiniz. Bizlerde makul seviyede toplanan aidatları ödeyen ortaklardık. Ancak aidatların hakkaniyet ve insaf sınırlarını zorlayan bir şekilde, üstelik “Ar-Tur’a çağ atlattık, Ar-Tur hiç olmadığı kadar iyi durumdadır” diye yazıldığı bir sirkülerde aklımızla alay edercesine tek adam yönetimi tarafından yüzde yüz artırılması sonrasında başlayan tepkiyi hatırlayalım. Genel Kurulda bu konunun tartışılmasına bile imkân verilmediğini, toplantı salonunda bulunanların isyankâr tepkileri üzerine de zammın sebebini dahi açıklayamayan başkanın “yaptıysak biz yaptık, madem bu kadar tepki var bir miktar düşürürüz” dediğini ve zammın yüzde ellisini geri çekeceği sözünü verdiğini hatırlayalım. Sözünü tuttu mu?... Tabi ki hayır. Ta ki bir sene sonra; seçimli genel kurul olduğu için oy kaygısıyla yüzde yirmi beşini geri çekti. Tepki gösterilmezse, yanlışa karşı durulmazsa böyle keyfi zamlara muhatap kalınacağını hepinizin bilecek kadar yaşamışlığı, tecrübesi vardır. İşte Ar-Tur Değişim Grubu bu direnişe öncülük etti. Yanlış yapanlar hala yanlışa devam etmek istiyor ve ediyor. Sessiz kalırsan, susarsan kaybedersin. Ar-Tur A.Ş. bir anonim şirkettir ve ana sözleşmemizde belirtilmiş birçok iştigal mevzuu vardır. Bu mevzuların bir kısmı yapılmakta ve gelir elde edilmektedir. Girişimci ve vizyon sahibi yönetimler olsa daha da yeni konularda çalışmalar yapılıp daha da çok gelir elde edilmesi mümkündür. Ancak A.Ş. yöneticileri böyle bir çabaya girmeyip ortaklarının kesesine müracaat etmeyi yeğliyorlar. Susarsan kaybedersin. Ar-Tur bilançolarına bir bakın. Şirket gelirleri ortaklardan toplanan aidatlardan fazla iken, sen, ben sessiz kaldıkça seneler içinde aidatlar şirket gelirlerinin üstüne çıkmıştır. Üstelik şirket gelirlerinden ortaklara temettü dağıtılması da mazi olmuştur. Ar-Tur asıl böyle sorumsuzca, şeffaflıktan ve doğruluktan öte yönetilirse elden gidecektir.

Sayın Ar-Turlular, yanlış yapanların yanlışları ortaya çıkarıldığında en kolay yaptıkları şey iftira atmak oluyor. Yanlışı inkâr etmenin en güncel modasının yanlışı ortaya çıkaranlara iftira etmek olduğunu her gün televizyonlardan ibretle izliyoruz. Şirket yönetimi yayınladıkları bu iftira dolu yazıyla karşılarında olduğunu gördükleri ortakları, bizleri bilinçli olarak itibarsızlaştırma çabası içerisine girmişlerdir. Ortaklarına karşı açılmış davaların sonucu ne olur bilinmez. Ancak yönetenler gereken namuslu iradeyi ve idareyi göstermedikçe, yönetilenler de gereken denetimi ve tepkiyi göstermedikçe Ar-Tur sevdiğimiz, özlediğimiz Ar-Tur olmaktan çıkacaktır.

Bizler Ar-Tur için elimizi taşın altına koyduk. Yapılan yanlışlara karşı durduk. Amacımız çok sevdiğimiz Ar-Tur’a sahip çıkmaktan başka bir şey değildir. Kimse bizim samimi duygularımızın ve haklı tepkilerimizin altında başka bir şey aramasın. Yanlış yapanlar iftira etmeye devam etsinler. Bizler inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Yazılarımızdan ve yazılanlardan da alınıyor ve gocunuyorlarsa yapacak bir şey yok. Ortaklarımızın anlayışına sığınarak ve Türk toplumuna, mizahında gücüyle eleştirmeyi öğreten Sayın Levent Kırca’yı da minnetle anarak; “Niyetimiz kimseyi kırmak değildir, şuradakini buraya koymak değildir, arada bir zülfü yâre dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk.”

Osman Ferhan CAN

Ar-Tur Değişim GrubuNot:Bilirkişi raporu aşağıdadır.
 


  
849 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın