• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
OSMAN FERHAN CAN'IN 52. GENEL KURUL KONUŞMASI VE İBRA ETMEME ÖNERGESİ


Sayın Divan, Sayın Bakanlık Temsilcileri, Değerli Ortaklar,

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla, 98 yıl önce millet olarak ayağa kalktığımız ve asla tutsak yaşamayacağımızı bütün dünyaya gösterdiğimiz, mazlum milletlere de örnek olup ilham verdiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımızı şimdiden coşkuyla kutluyor, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. 

Sayın Ar-Tur Ortakları,

Gönlüm isterdi ki; bu genel kurulda eleştiri değil övgü ve takdir konuşması yapayım. Ama ne yazık ki yönetim kurulumuz geçmiş seneleri bile aratan icraatlarıyla bu senede böyle bir konuşma yapmama fırsat tanımadı.

Rahatça kullanabileceğimiz bir açık hava sinemamız varken, böylesine tehlikeli bir salgın ortamında sanki hiçbir şey yokmuşçasına, kapalı alanda seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirilmesini mantıkla izah edemiyorum. Sinemada açık havada yapılacak bir toplantının bulaş riskini azaltacağını, ulaşım sorununu ortadan kaldıracağını ve bu sebeplerle ortakların katılımının daha çok olacağını düşünemediler mi dersiniz?.. Mutlaka düşündüler… Ama ellerindeki yetki belgeleriyle gözlerden ırak, eleştirinin asgari düzeyde kalacağı bir ortamı fırsat olarak gördüler. Genel kurulu erteleyebilme yönünde ilgili makamlara yazılmış bir talep yazısı yayınlamadıklarına göre ciddi bir girişimleri olmadığı da anlaşılmakta. Virüs riski nedeniyle ortakların katılımının olamayacağını ve yönetime aday başka gruplarında çalışamayacağını bildikleri bu ortamda şirket imkanlarını ve personelini kullanarak topladıkları yetki belgeleriyle üç yıl daha yönetimde kalmak istedikleri apaçık ortada. Atanarak geldiler, atadıklarıyla devam ettiler… Şimdi de salgın ortamını fırsat bilip devşirme vekaletlerle “seçilmiş” olacaklarını zannediyorlar... Bu şekilde yönetimde kalmayı nasıl içlerine sindirebildiklerini anlamakta şahsen zorlanıyorum. Bir kere gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi. Bu sebeple yanlışlar arka arkaya gelmeye devam ediyor.

Sayın Ortaklar, yanlışlar ve üstü örtülüp saklanmaya çalışanlar o kadar çok ki… Pandemi nedeniyle göstermelik alınan tedbirler, kapı girişlerindeki kontrolsüzlük, plajlardaki şemsiye ve yer kapma savaşları, trafik keşmekeşliği, Atv yarışları, güvenlik görevlisine silahlı saldırı, Tilki koyunda silahlı anarşi, işletmelerde zaman ve ses sınırlarını aşan gürültülü müzik çalınması, bazı işletme kiracılarının yönetimi dahi takmayan tutum ve tavırları, konutlarda imar ve yönetmelik dışı eklenti ve tadilatların kontrolsüzlüğü, bir bilene danışılmadan ben yaptım oldu zihniyetiyle yanlış ve uydurma  yapılan icraatlar…   Daha hangi birini sayayım ki… Ar-Tur ortakları önünü arkasını düşünmeden, hatır için, çıkar için şirket görevlisine yetki belgesi vermeye devam ettiği müddetçe bu yanlışlarda artarak devam edecektir. Yanlış yapılan uygulamalara karşı direnme hakkını kullanan ve hakkını yasalar çerçevesinde arayan, haksız oldukları kanunen tespit edildiği takdirde, bedelini katbekat ödeyeceklerini bilerek elini taşın altına sokma yürekliliğini gösteren Ar-Tur ortaklarını (ki bunlar içinde bende varım), ötekileştirmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışanların bilinçaltlarında neler yattığını tahmin edebiliyorum. Hiç tanımadığı kişiler hakkında kulaktan dolma ve yüzeysel bilgilerle bu kadar kolay, düşmanca yorumların yapılmasının arkasında; bizleri susturmak, konuşsak da sözlerimizin tesirini azaltmak ve inandırıcılığımızı zedelemek isteyenlerin olduğunu biliyorum. Bu şekilde beceriksizliklerini, gizli saklı işlerin ve yıllardır süren yanlışlıkların faturasını bizlere yükleme çabasında olduklarının farkındayım. Betona boncuk gömmeyi icraat sanan, sosyal medya sayfalarında ortakları yeren hadsiz yorumlar ve paylaşımlar yapan bir üyeyi atamayla aralarına katan bir yönetim kurulu!.. Bunca yıldan sonra Ar-Tur’un geldiği hale bakın. Yazık, çok yazık!.. Bize çamur atanlara Tolstoy’un şu sözünü hatırlatırım: “Birine çamur atmadan önce iyi düşün ve sakın unutma; önce senin ellerin kirlenecek.”

Sayın Ar-Tur’lular, senelerdir yaptığımız eleştirilerden maalesef bir ders alınmadığını görmekten üzgünüm. Bu riskli ortamda daha fazla oyalanmamak adına başka söz almayacağım. Bu sebeple Faaliyet raporu hakkında birkaç görüş bildirerek konuşmamı bitireceğim.

 • Genel Kurul nedeniyle yayınlamış oldukları kitapçık daha en başından itibaren özensizliği ve lakaytlığı gözler önüne seriyor.

Faaliyet raporunun 6.Maddesinde; “Yeminli Mali Müşavir Avni ABACIGİL tarafından hesaplarımız denetlenmiş ve olumsuz bir görüş bulunamamaktadır. İlgili rapor daha sonra verilecektir.” diye yazılmıştır. Hesapların denetlendiği yazıldığına göre raporun daha sonra verilmesinin sebebi nedir? Nihayetinde bu raporda, bağımsız denetim sonucunda bağımsız denetçinin işletme finansal tabloları hakkında görüşünü içerecektir. Bu görüş, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle, ilgili oldukları finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanıp hazırlanmadığı konusundadır ve taş çatlasa bir veya bir buçuk sayfalık bir rapordur. Hadi çalışma raporu kitapçığın baskısına yetişmedi diyelim. Daha sonra ayrıca dağıtılamaz mıydı? Ya da internet sitesinde yayınlanıp her konuda çekilen SMS mesajlarıyla ortaklar bilgilendirilemez miydi?.. Bu konuda insanın aklına bir sürü soru takılıyor. Daha en baştan 2019-2020 çalışma raporuna şüpheyle bakılmasına sebep!..

 

 • Dönen varlıklar içinde gösterilen ORTAKLARDAN ALACAKLAR ifadesi yanlıştır. Türk Ticaret Yasasına göre ortaklardan alacaklar sadece ortakların sermaye taahhüdünden dolayı olabilir. Sermayemizin tamamı ödenmiş olduğuna göre ortakların böyle bir borcu olamaz. Bu maddede alacak olarak yazılı 931.939,41 TL yasal olmadan toplanan aidat borçlarıdır. Yasal olarak aidat toplayamayacakları içinde adını değiştirerek Konutlara Götürülen Hizmet Bedeli diyerek yasaya karşı hile yapılıyor. KGHB alacaklarının ORTAKLARDAN ALACAKLAR olarak yazılması da hem yanlış hem de yanıltıcıdır. Çünkü KGHB ortaklardan değil adı üstünde konut sahiplerinden toplanılmaktadır ki TİCARİ ALACAK olarak işlenmesini gerektirir. Bu şekliyle Ar-Tur A.Ş. hem yanlış bilanço tanzim etmiş oluyor hem de KGHB adıyla ortaklardan yasa dışı para topladığını farkında olmadan bir nevi itiraf etmiş oluyor.

 

 • Bilançoda yazılı gelir gider rakamlarında Konutlara Götürülen Hizmet kandırmacasıyla toplanan aidatlara uygun yapılan ayarlamaları artık herkes biliyor. İşletme ve tesislerden elde edilen tüm gelirler Şirkete gelir olarak kaydedilirken bunlar için yapılan tüm giderler belediye hizmeti adı altında ortaklara yükleniyor. Mesela dinlenme tesisleri gelirleri şirkete, tesislerin giderleri ortaklara. Kapı gelirleri şirkete, kapı görevlilerinin ücretleri ve diğer tüm masrafları ortaklara… İşletmelerden alınan kira bedelleri şirkete, buralara yapılan masraflar ortaklara… Her sene aynı kandırmaca. Raporda gözükmez ama dışarıdan gelenler duşları, tuvaletleri, yolları, otoparkları, tesisleri bizden daha çok ve hoyratça kullanır beş kuruş vermeden çekip gider. Onların verdiği zararların ceremesi de biz ortaklara.

 

 • Bu seneki gelir gider tablosu ile önümüzdeki yönetim yılı tahmini bütçesine bakınca anlaşılıyor ki aidat ve su ücretlerine %40 ila % 50 zam kapının eşiğinde. Planlama yapılmış bitmiş gözüküyor. Ancak diğer gelirlerde önemli bir artış yapılmaması da dikkat çekici. Hele kalabalıktan onca şikâyet varken kapı giriş gelirlerinde % 32 lik düşüş yapılması ne iştir, anlamak mümkün değil. Dinlenme tesisi gelirlerinde de sadece %12 lik yani 85.000 TL’lık bir artış yapılmış olması düşündürücü. Bu artışında zaten 70.000 TL’sı dinlenme tesisi gideri olarak yazılmış. Uzun lafın kısası şirketin faaliyet raporundan, gelir gider özetinden ve tahmini bütçesinden anlaşılan ORTAKLARIMIZ SAĞOLSUN… Yönetim Kurulunun seneye yapacağı en büyük icraat da belli; ORTAKLARIN CÜZDANINA EL ATMAK…

 

 • Ana Sözleşmemizin 20 maddesi d- fıkrasında yönetim kuruluna verilen vazifeler içinde Şirketin gelişmesi ve işlerin yürütülmesi için orta ve uzun vadeli plan hazırlayıp bunları genel kurulun onayına sunması vardır. Toplantı gündem maddeleri içinde böyle bir plan gördünüz mü? Ben görmedim. Ana sözleşmemizin 20. Maddesi e- fıkrasına göre genel kurulca onaylanmış planlara göre yıllık programlar yapar ve uygular” denilmesine rağmen yönetim kurulunun genel kuruldan onaylattığı bir plana göre hareket ettiği söylenebilir mi? Tabi ki hayır… Tek adam zamanında ki ben yaptım oldu zihniyetiyle aynen devam.

Yönetim Kuruluna birde soru sormak istiyorum.

 • Yönetim Kurulu 01.04.2020 sayılı yazılarında “7 kişilik Arkent Gençlik ve Spor Kulübü Derneği  Yönetim Kurulu Üyeliklerine Turan Nurcan, Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Işın Ünal ve Savaş Boybat’ın seçilmelerine ve Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin değişmesi halinde Dernek Yönetimine Şirket Yönetim Kurulu tarafından 4 kişilik yeni atama yapılmasına ve Ar-Tur sınırları içinde bulunan iki tüzel kişiliğin Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilmesine, böylece Ar-Tur’da spor ve su sporları faaliyetlerinin programlı ve düzenli olarak yürütülmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.” Diye yazmışlardı.  Şirketimizin Ana sözleşmesine göre Şirketin Maksat ve Mevzuu içerisinde başka bir tüzel kişilik, dernek vs. yürütmek yoktur. Yönetim Kurulunun da bu gibi faaliyetlerde bulunması Ana Sözleşmemize göre mümkün gözükmemektedir. Acaba yönetim kurulu bu kararından döndü mü? Döndüyse bunu neden bir yazı ile ortaklarına iletmedi? Bu kararlarını uygulamaya geçirdilerse hangi kanuna ve hangi sözleşmeye göre olduğunu açıklayabilirler mi?

Sayın Ortaklar,

Bizim Genel Kurullar kanuni formaliteden öteye gitmeyen, ancak hakkına sahip çıkmaya çalışıp bir ümitle bu toplantılara katılan bizlere sunulan bir tiyatro. Oyuncular değişse de sahnelenen oyun ve roller hep aynı. Oyunun adı: YERSEN.  Özeti: Hep aynı kazığı yeme konusunda ortaklara nasıl bağışıklık kazandırılır.

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.

 

Osman Ferhan CAN

1085 nolu ortak


**************************************************


İBRA ETMEME ÖNERGESİ


 

AR-TUR TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.                                             28.08.2020              GENEL KURULU TOPLANTI BAŞKANLIĞINA,

 

Yasaya göre yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.

 

 • Şirket Ana Sözleşmemizin Yönetim Kurulunun görevlerini içeren 20. Maddesinin (j) fıkrası; “Yönetim Kurulu, Genel Kurul onayını almadan kendi görev süresini altı aydan fazla aşan hiçbir sözleşme (personel sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, protokoller ve benzerleri dahil) yapamaz. Şirket taşınmazları ile ilgili hiçbir temliki tasarrufta bulunamaz.” Hükmünü içermektedir. Yönetim kurulunun genel kuruldan onay almadan bu hükmü hiçe sayan anlaşma ve sözleşmeler yapmış olduğu görülmektedir.

 

 • 01.06.2019-31.05.2020 dönemine ait Gelir-Gider tablosu ve bu döneme ait faaliyet raporu sonuçları gerçeği yansıtmamaktadır. Bilanço ve gelir gider tablosu tanziminde Yasa ve SPK uyarıları dikkate alınmamıştır. Bilançoda ve faaliyet raporunda bazı hususlar gereği gibi belirtilmeyerek şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak şekilde tanzim edilmiştir. Şirket mal varlığına kayıtlı birçok tesisin geliri şirket geliri olarak gösterilirken giderleri Belediye Hizmet Gideri adı altında konut sahiplerine götürülen hizmet olarak masrafa geçirilmiştir. Örneğin kapı giriş gelirleri şirkete gelir olarak kaydedilmiş kapıda görevli güvenlik diye adlandırdıkları personelin masrafları konutlara hizmet gideri olarak kaydedilmiştir. Keza sosyal tesislerden, zeytinliklerden, spor tesislerinden sağlanan gelirler şirket gelirine kaydedilirken, tüm giderleri Belediye Hizmet Giderleri olarak konut sahiplerine yüklenmiştir. Halbuki SPK müfettişleri şirketimizde yaptıkları inceleme sonucunda Şirket gelirlerinin şirket giderlerine, konutlar için toplanan gelirlerin konutlara hizmet için harcanması ve bu hesapların ayrı tutulması gerektiği yönünde rapor vermişlerdir. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesinin 11.01.1995 tarih DEDA-10/67 sayılı 363 nolu bilgi işlem yazısının ekinde bulunan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün, şirketimize hitaben yazmış olduğu 07.12.1983 tarih 40526 sayılı yazısının 2. Maddesinde; “Dernek ya da Kooperatif gibi ticari olmayan kuruluşlarda görülebilecek olan bu tür uygulamalardan vazgeçilmesi, şirketçe ifa edilen hizmetlerin maliyet+kâr esasına göre ayrı ayrı fiyatlandırılması ve konut sahiplerinden ya da hizmetlerden istifade eden kimselerden bu esasa göre tahsilat yapılması gerekmektedir” denilmektedir. Görüldüğü üzere şirket yönetim kurulu bu uyarılara uymamakta, hiçbir hesaba kitaba dayanmadan neredeyse şirkete harcanan tüm giderleri sanki konutlara hizmet için harcanmış gibi bilançoya yansıtmışlardır.  

 

 • Bilançoda "Ortaklardan Alacaklar" hesabında takibi yapılan alacaklar; konutlara götürülen hizmet (KGHB) bedelleridir. Yani bu alacaklar şirket ortakların bir borcu değildir. Şirket arazisi sınırları içinde bulunan müstakil tapulu konutlara Ar-Tur A.Ş. olarak götürdüklerini iddia ettikleri hizmetler karşılığında tahsil edemedikleri alacaklardır. Dolayısı ile bu alacaklar şirketin Konutlara Götürülen Hizmet (KGHB) adı altında yaptıklarını iddia ettikleri bir ticari hizmet bedelinin ödenmemesi sonucunda tahakkuk eden alacaklardır. Bu sebeple "Ticari Alacaklar" içinde takibi gerekir. Kaldı ki Türk Ticaret Yasasına göre ortaklardan alacaklar sadece ortakların sermaye taahhüdünden dolayı olabilir. Sermayemizin tamamı ödenmiş olduğuna göre de ortaklardan alacaklar söz konusu olamaz.

 

Yukarıda yazdığımız sebepler nedeniyle Yönetim Kurulunu kendi adıma ve yetki belgelerini ibraz ederek temsil ettiğim ortaklar adına ibra etmiyorum. Bu tespitimizin Toplantı Tutanağına şerh konulmak suretiyle kayda geçirilmesini ve tutanağa eklenmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

Osman Ferhan CAN

T.C. Kimlik No: 23138127142

1085 no.lu ortak

 

 

 
  
1381 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın