• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU ÜYESİ ARKADAŞLARIMA


 

Sevgili Arkadaşlar,

Grubumuzda Yönetim Kurulu’nun nasıl olması ve neler yapılması konusunun tartışılmaya başlanmasını görmekten ziyadesiyle memnuniyet duydum. Ar-Tur Değişim Grubu yanlışlara karşı gerçek manada bir direniş grubu olma vazifesini ziyadesiyle yerine getirmiş ve rüştünü ispatlamış bir gruptur. Beğenilsin beğenilmesin Ar-Tur ahalisinin ilgisini çekmeyi ve Ar-Tur’a sahip çıkılma konusunda farkındalık yaratan ve devamlılık arz eden tek gruptur. Grubumuzun kuruluşunun asıl amacının Ar-Tur’luyu uyandırmak olduğunu ve gerektiğinde de taşın altına elimizi sokmak olduğunu söyleyip, yazmış ve paylaşmıştık. Bugün mutlulukla görüyorum ki teknolojinin sağladığı imkanlarla birçok ortağımız fikirlerini paylaşıyor, eleştirilerde bulunuyor, şikayetlerini dile getiriyorlar. Bu yönde grubumuz içinde yer alan, grubumuzla bir şekilde bağ kuran arkadaşlarımın fikirlerini beyan etmesini, paylaşmasını grubumuz adına son derece sevindirici ve ümitvar olarak görüyor, grubun bir kurucu üyesi olarak kendime de pay çıkararak gururlanıyorum.

Sevgili dostlar, her birinizin yazmış olduğu paylaşımlar ayrı ayrı değerli ve belli koşullar içinde doğru fikirler.  Naçizane düşüncem Ar-Tur’u iki şekilde mütalaa etmek gerekir. Birincisi Ar-Tur Anonim Şirket ikincisi Site Yönetimi.  Ne yazık ki Ar-Tur’da kanuni bir site yönetimi kurulmamış, kurulamamış, kurulması da şimdiki yasalarla ve şartlarla mümkün gözükmüyor. Tecrübeli, hatır ve mevki sahibi hukukçu, milletvekili, paşa gibi saygın ortaklarımız ve idarecilerimiz sayesinde birçok kanuni ve idari prosedürler aşılarak Ar-Tur A.Ş. de bugüne kadar kazasız belasız gelebilmiştir.  Ar-Tur Yönetim Kurulu bugün anonim şirket şapkası altında site yöneticiliği yapmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Bugüne kadar gölge yönetim kurulu başındaki tek adam yönetimiyle A.Ş. kisvesi altında tatil sitesi yönetilmiştir. Daha doğrusu tek adamın keyfince yönetilmiştir. Bugün yapılan da aynı yöntemin sürdürülmesinden başka bir şey değildir. Tek fark alacaklarımızı ve borçlarımızı yazmak suretiyle şeffaf yönetim yaptıklarını söylemeleri.

Anonim Şirketimizin başında bugünde tek adam yerine, kendi deyimleriyle yedi başkandan oluşan süs mahiyetinde bir yönetim kurulu konumlanmıştır.  Şirketin başında konumlanan bu tür yönetim kurulu modelinin artık değiştirilmesi gereklidir.  Yaşanan krizler, sosyal ve kültürel ve ortak yapısındaki değişimler gibi nedenler yönetim kurullarının daha etkin bir çalışma modeli içinde olmasını zaruri kılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket için harcayacak mesaisi ve ayıracak zamanı olması da şarttır. Sadece ayda bir toplantılara katılmak sohbet edip dönmekle bu işlerin yürüyemeyeceği görülmektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan krizler ve olaylar risk yönetiminin iyi yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bugüne kadar şirket yönetmekten ziyade siteyi yaz sezonuna hazırlamak yönetim kurulunun en önemli işi olarak görüldüğünden Anonim Şirket’in kısa, orta ve uzun vadeli bir programı maalesef olmamıştır. Ar-Tur A.Ş.nin sadece tatil sitesi hizmeti değil gelir getirecek, sürdürülebilir işler yapılmasına özen gösterilmesi şarttır. Ar-Tur gelir kaynaklarını sıcak para hareketlerine karşı korumak için akılcı tedbirler alınmalı, günü kurtaran değil geleceği de öngören kararlarla anlaşma ve sözleşmeler yapılmalıdır. Ar-Tur A.Ş. sadece elinde bulunan kaynaklarını korumakla kalmamalı üretim ve istihdam artışı sağlayacak, yeni ve teknolojik yatırımlar üzerinde de ciddi arayışlarda bulunmalı ve bu çalışmalarını oraklarıyla samimiyetle paylaşmalıdır. Bu konularda neler yapılması gerektiği hakkında ki şahsi fikirlerimi burada paylaşmayacağım.

Yönetim kurulu üyelerinin, belli tecrübelere sahip, bir şirketin nasıl işlediğini iyi anlayabilecek, o vizyona sahip, karakterli, azimli, çalışkan ve şirkete ayıracak mesailerinin olması eminim hepimizin ortak tercih paydasıdır. Ancak her konuda tecrübe ve bilgi özelliğinin tek kişide toplanmasını beklememiz de pek tabidir ki doğru olmaz. Zaten yönetim kurullarının oluşturulmasının temelindeki neden de değişik özelliklerde ve tecrübelerde insanları bir araya getirmektir. Bu ise her zaman mümkün olan bir şey değildir. Hatta şirketlerin devamlılığında uzun yıllar geçmedikçe ve profesyonel yönetim kurulu üyelikleri oluşturulmadıkça ki (buda büyük bir mali külfet gerektirir) çok zordur. Bizim gibi ortak sayısı fazla ancak şirket maksat ve mevzu dar şirketlerde ise hiç mümkün değildir. Bu sebeple Ar-Tur için naçizane görüşüm yönetim kurulunun kafaca ve fikirce asgari müştereklerde anlaşabilen, kısa, orta ve uzun vadeli programlar hazırlayıp yapacakları işleri danışarak, araştırma yaparak, olgunlaştırdıktan sonra Ar-Tur halkının geniş onayına sunan, paraları çarçur etmeyen, yönetim kurulu üyeleri lazım. İllaki şu meslekten bu meslekten olacak diye yönetim kurulu üyesi aranmamalı. Yönetim kurulunda farklı mesleklerden insanların olması tabi ki faydalı olabilir. Ancak yönetim kurulu üyeleri her şeyden önce; adaletli bir şekilde ortaklarının çıkarını koruyabilecek, sorunlara mantıklı çözümler üretebilecek, doğru stratejilerle risk yönetimini iyi yapabilecek vasıflarda olmalıdır. Her meslekten uzman çalıştırmak, fikirlerini almak, danışmak ve doğrusunu seçmek yönetim kurulu üyelerinin kabiliyetinde… Aklı başında mantıklı bir yönetim kurulunun Ar-Tur’un yetişmiş ve genç ortak potansiyelini değerlendirmesi kurulmuş ve kurulabilecek ciddi gruplara destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu yaklaşım Ar-Tur’da demokratik katılımcı ve ortak aklı temel alan bir yönetim anlayışını hâkim kılacak ve ben yaptım oldu zihniyetini ortadan kaldıracaktır.

Sevgili Arkadaşlar, bu sene hepinizin bildiği nedenlerle ortaklarla toplantı yapmamız kendimizi ve programımızı anlatmamız mümkün olamadı. Yönetimden bu seneki seçimli genel kurulu ertelemesini istedikse de kabul görmedi. Görüştüğüm birçok ortağımız risk nedeniyle genel kurula dahi katılmayacaklar. Ancak ben yetki belgelerini alabildiğim ortaklar adına toplantıya katılacağım. Henüz 2019-2020 genel kurul ve gelir gider kitapçığını dahi ortaklarına dağıtmayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Tek adam yönetiminden sonra bu yönetimin daha iyi olabileceği beklentimde ne yazık ki boşa çıktı. Bu sene tek başlarına seçime katılıp al gülüm ver gülüm seçilmiş olup yönetime devam edeceklerdir. Seneye neler olacağını yaşayıp göreceğiz. Bizim ne yapacağımızı ve değişen şartlar karşısında güncellediğim “Ar-Tur’da neler yapacağız” adlı çalışmayı başka bir zaman paylaşmak dileğiyle hepinize selam ve sevgiler.  

Osman Ferhan CAN

Ar-Tur Değişim Grubu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
809 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın