• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
YÖNETİM KURULUNU KINIYORUM

Sayın Ar-Tur’lular,

Yaşanan pandemi ortamında çoğunluğu risk grubunda olan ortaklarımızın birçoğunun Ar-Tur’a gelemeyeceğinden, ortakları bir salonunda toplamanın riskinden ve  anonim şirketlerde pay sahiplerinin genel kurula katılımının en üst düzeyde sağlanarak temsil edilebilmesinin asıl amaç olduğundan bahisle, bu seneki genel kurul toplantısının ilgili mercilere müracaatla seneye ertelenmesi talebimizi yönetim kuruluna hitaben yazdığımız bir dilekçe ile iletmiştik. 

Pay sahiplerinin yasayla verilmiş en doğal ve vazgeçilmez haklarını bu tehlikeli salgın sebebiyle kullanamayacakları açıkça görülmekteyken bunun az katılımla yapılacak bir genel kurul fırsatı olarak görülmemesi gerekir. Yönetim kurulumuzun bu riskli dönemde ortaklarının sağlıklarını ve haklarını her zamankinden daha titiz bir şekilde korumaya yönelik üst makamlara girişimlerde bulunmasını beklerdik. Ne yazık ki samimi duygularla yaptığımız müracaatımız; Balıkesir hudutları içinde Anonim ve Limited Şirket genel kurullarının covid-19 pandemisi sebebiyle ertelenmesine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, genel kurul toplantılarının yapılmakta olduğu gerekçe gösterilerek reddedilmiştir. Halbuki şirketimizin 2000 ortaklı olduğu, pay sahiplerinin yaş ortalamasının risk sınırının dahi çok üzerinde olduğu, şirketimizin dışa açık bir ticari faaliyetinin olmaması ve genel kurulun ertelenmesinin şirket faaliyetlerinin devamına bir manisinin bulunmadığı gibi hususlar belirtilerek Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar nezdinde erteleme isteğinde bulunulmuş olsa durum farklı olabilirdi.

Yönetim Kurulumuzun bu konuda istekli olmadığı anlaşılmıştır. Yönetim Kuruluna hitaben yazılmış ve bir dilekçenin yönetim kurulu tarafından cevaplanması beklenir. Ne yazık ki yönetim kurulumuz ortaklarının dilekçesine kendileri cevap verme tenezzülünde bulunmamıştır. Şirket genel müdürü imzasıyla bir yazı gönderilmiştir. Şirketin pay sahiplerinin muhatabı yönetim kurulu olan dilekçesine Genel Müdürün cevap vermesi düşünülemez. Genel Müdürün buna ne yetkisi nede hakkı vardır. Genel Müdürün görevi ana sözleşmemizde açıkça belirtilmiş olduğu gibi şirket işlerini yürütmektir. Yönetim kurulunun ortaklarına karşı takınmış olduğu bu tavrı ciddiyetsizlik olarak görüyor ve esefle kınıyorum.

Osman Ferhan CAN

 

 

  
1029 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın