• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
AR-TUR DEĞİŞİM GURUBUNUN GÜNDEMİN 9. MADDESİ İLE İLGİLİ VERDİĞİ ÖNERGE.AR-TUR TURİZM ENDÜSTRİSİ A. Ş.                                                                       25.08.2019

GENEL KURUL

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE.

Yönetim kurulları MK hükümleri doğrultusunda organ yapısına sahip olup, şirketin yönetiminden sorumlu olduğu gibi dışa karşı temsilini de sağlamaktadır. Bu niteliğinden ötürü şirket adına hak kazanan ve borç altına giren eylem ve işlemler de yönetim kurulları tarafından gerçekleştirilmektedir.

YTTK 359. maddesine göre yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri genel kurul kararıyla olabilmektedir. Bu temel kuraldır, ancak yine aynı maddeye göre şirket esas sözleşmesiyle yönetim kurulu üyesi atanabilir. Atanan yönetim kurulu üyesi, yerine atandığı yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlar. Atanan bu yönetim kurulu üyesinin ilk genel kurulda onaylanması gerekir.

Bugün gündemin 9. maddesinde yapılacak olanda istifa, ölüm gibi sebeplerle eksilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinin yerine atanmış olanların genel kurulda onaylanması işlemidir. Ancak bu atama olayı şirketimizde öyle bir hal almıştır ki; genel kurulun vazgeçilmez hakkı olan yönetim kurulu üyelerini seçme hakkının elinden alınması düzeyine gelmiştir. Uzun senelerdir tek adam istediği yönetim kurulu üyesinin istifasını sağlamış yerine istediği kişileri atamıştır. Bu kişiler genel kurullarda toplanan vekaletlerin sağladığı çoğunluk avantajıyla onaylanmıştır. Genel kurulu teşkil eden pay sahipleri özgür iradeleriyle kişileri tanıma ve seçme haklarını kullanamamış, vazgeçilmez nitelikteki hakları şirketçe toplanan yetki belgeleriyle kısıtlanmış ve güçleştirilmiştir. Ölümle veya zaruri bir sebeple istifalar ve yerlerine atamalar tabi ki olacaktır. Ancak bu bir dönemde bir veya iki düzeyinde makul bir seviyede olmalıdır. Bir dönem, hatta bir yıl içerisinde neredeyse bir iki kişi dışında tüm üyelerin çeşitli aralıklarla istifa ettiği veya etmek zorunda bırakıldığı, yerlerine ise babanı tanırdım, ananı tanırdım, sen iyi adamsın diyerek atamaların yapılması doğru ve dürüst bir yaklaşım değildir.

Ne yazıktır ki bugün de yine böyle atamalar sonucunda oluşmuş bir yönetim kurulunun seçmiş olduğu yeni atanmışlar genel kurula formalite olarak onaylatılacaktır. Bu şekilde devam edildiği taktirde şirket yönetiminin kötü emellere sahip bir grubun  eline geçmesi halinde  senelerce yönetimin değiştirilmesi mümkün olamayacak ve Ar-Tur'un mahvına sebep olunacaktır.

Bu sebeple genel kurul vazgeçilmez haklarını korumak ve şirketin en büyük ve üst organı olduğunu ispat ederek bu gidişata mutlaka dur demek zorundadır. Bugün onaylanması istenen kişiler saygın ve Ar-Tur sevdalısı şahıslar olabilir. Ancak bunu genel kurula da anlatmaları, en azından bağlılıklarının şahıslara değil Ar-Tur'a olduğunu ve hizmet için orada bulunduklarını açıklayarak kendilerini tanıtmaları gerekir. Ar-Tur bundan böyle atanmışların atadığı kişileri onayarak değil genel kurulca seçilmiş kişilerle yönetilmelidir. Bunu önlemek için şirket çalışanlarına yetki belgesi toplatmaya, ortaklara çeşitli şekillerde baskı yapmaya mutlaka son verilmelidir.  Bu şekilde hareket eden yönetimler karşısında, ortaklar birleşmeli mümkünse bizzat, mazeretleri varsa şirkete değil güvendikleri yakınlarına, komşularına yetki belgelerini vermelidirler.

Hiçbir tanışıklığımız ve haklarında olumlu olumsuz bir fikrimiz olmamasına rağmen atanmışlardan oluşan yönetim kurulunun atadığı kişiler olmaları sebebiyle ve Ar-Tur'da bir milat olması dileğiyle bu kişilerin genel kurulca onaylanmamasını talep ediyor saygılar sunuyoruz.        

             

  
468 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın