• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
OSMAN FERHAN CAN'IN 51. YIL GENEL KURUL KONUŞMASI

Sayın Divan, Sayın Ar-Tur'lular,

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 51.nci yıl genel kurul toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ben 1085 nolu ortak Osman Ferhan Can. 2011 yılında şirketçe satın alınmış 52 dönüm arazi için hazırlanmış Ar-Tur'un mahvına sebep olacak 140 konutluk bir gizli plana karşı durmak için kurulan  Ar-Tur Değişim Grubunun aktif kurucu üyesiyim. Ar-Tur'un kuruluşundan bu yana belki de en büyük tehlikeye dur diyen Ar-Tur Değişim Grubunun üyesi olarak sizlere sesleniyorum.

Bu gizli ve çok tehlikeli plan tarafımızdan ortaya çıkarılınca bu günkü yönetimin de hamisi olan başkan ve yönetimindekiler telaşa kapılarak geri adım atmak zorunda kalmışlardı. Birçoğunuz konuya aşinadır. Ancak bilmeyenlere de duyurmak için bir kez daha kısaca hatırlatmak istedim. Bu gün Ar-Tur içerisinde duvarlarla çevrili bir site içinde, camisi, okulu olan, Tilki koyunda haremlik selamlık plajları olan mütedeyyin komşularınız yoksa bilin ki sebebi biziz.

Konuşmamın bu bölümü öncelikli olarak mevcut yönetim kurulu üyelerinedir.

Söyleyeceklerim sizleri rencide etmek, kırmak maksadıyla değil durum tespitini doğru yapmak içindir.Sizler yönetime meşru bir seçimle gelmediniz. Tek adam'ın ya arkadaşı olduğunuz için yada arkadaşının oğlu, kızı, damadı olduğunuz için atanarak geldiniz. Tek adam kendine biat edecek, bir dediğini iki etmeyecek kişiler arıyordu sizi seçti onur duydunuz. Şimdi diyeceksiniz ki; evet atandık ama genel kurulda onadı... Evet onadı.  ben sizlerin hangi şartlarda hangi oylarla nasıl onandığınızı gayet iyi biliyorum. Şirket çalışanlarının menfaat karşılığı kapı kapı dolaştırıldığını, muktedir adına haksız ve usulsüz bir şekilde toplanan yetki belgelerini benim gibi buradaki herkes de biliyor. Çalışanlar ve ortaklar üzerinde yaratılan baskıyı, yalanları, iftiraları, zorbalığı herkes biliyor. Sizler keşke atandığınız koltuğa sımsıkı sarılmak yerine, muktedirden sonra bu genel kurulu seçimli yapabilseydiniz... Kendinize güvenseydiniz ve ortakların iradesinden kaçmasaydınız. Bu şekilde devam etmekle bu güne kadar yapılmış olan tüm yanlışlara da ortak oldunuz. Ne demiş atalarımız; Şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar.

Tek adamın aynaya yansıması gibisiniz. Tek adamın yaptığı gibi daha genel kurul tarihi belli olmadan usulsüzce yetki belgesi toplatmaya devam ettiniz. Görev sürenizi altı aydan fazla aşan anlaşma yapmanız kanunen yasak iken görev sürenizi birkaç sene aşan anlaşma yaptınız. Borcumuz var diye ağıt yakarken Ar-Tur'u betona çevirdiniz. Toprak bırakmadığınız için evlerimize su taşkınları olmaya başladı. Betondan yansıyan sıcaklar nedeniyle evlerde oturulmaz oldu. Genel kurulda ortaklara danışma huyunuz olmadığı için ben yaptım oldu zihniyetiyle kafanıza estiği gibi plastik iskele, çocuk parklarına tel çit gibi yanlış işler yaptınız. Ortaklarımızdan gelen talepler doğrultusunda 4000 m2 parke taş yapıp döşedik diyorsunuz. Böyle yöneticilik mi olur? Hangi ortakların talebi? Kaç ortağın talebi? Talebe göre iş yapacaksanız vay Ar-Tur'un haline...

Sayın Ar-Tur'lular,

Şeffaflık diye Alacaklarımız şu, borçlarımız bu diyerek sosyal medya sayfalarına yazınca sözde ortaklara hesap vermiş oldular. Bu şekilde yazmakla şeffaf olduklarına inandırdıklarını zannediyorlar... Şeffaflıksa nerelere ne kadar ve hangi şartlarda harcama yaptığınızı, gelirlerimizi... mesela kira gelirlerimizi, kira şartlarını, ne kadar peşin ödeme alındığını her bir işletmenin kaça kiraya verildiğini ayrı ayrı yazabildiler mi? Hayır... Yazmadılar... Yazamazlar...

Şeffaflıktan, adil olmaktan, doğruluktan yana olduklarını söylüyorlar ama ortakların olanı biteni, gireni çıkanı öğrenmesini istemiyorlar. Eleştirilmeyi istemiyorlar. Halbuki sen Ar-Tur'u yönetmeye talipsen eleştiriye tahammül edeceksin. Eleştirinin sebebini görüp anlayıp ders çıkarıp kendine çekidüzen vereceksin. Eleştiren ortağı ötekileştirmeye çalışmayacaksın. Şimdi biz senelerdir şeffaf olun, yapacağınız işleri genel kurulda ortaklara sorun, yanlış işlere, gizli işlere girişmeyin dediysek bu yönde muhalefet yaptıysak suç mu işledik?.. Yine söylüyorum ortakların eleştirilerinden rahatsız olmayın, dersler çıkarın...

Dağıtılan şu bilançoya bakın. Utanç verici... Nasıl bir zorlamayla denklik sağlandığı hemen anlaşılıyor. Hiçbir sene Şirket Gelirlerinin Aidatlara oranı bu kadar düşmemişti. 3.794.000 TL ortakların kesesinden toplanırken, şirket 2.590.000 TL gelir elde edebilmiş. Yine her sene yaptıkları gibi masraflarını konutlara götürülen hizmet diye gösterip gelirlerini şirket kazancı olarak gösterme alışkanlığından vazgeçilmemiş. Mesela spor kompleksi geliri şirkete, gideri sizlere, Zeytin geliri şirkete, zeytinlik bakımı masrafı sizlere, Kapı giriş geliri şirkete, kapı çalışanları gideri sizlere, Dinlenme tesisi gelirleri şirkete, bakım giderleri sizlere... 1270 m2 Duvar için harcanan para gider hesabında yok. Ama seneye tahmini bütçeye konmuş. Neden? Denk bilanço yapabilmek için olabilir mi? Yeraltı ve Yerüstü Düzeneğimiz de 469.000 TL civarında artmış sebebi nedir? Acaba yapılan duvar mı? Bilançoda bir dip notla bunları açıklamak çok mu zor? Keza makineler ve tesisler 136.000 TL artmış sebebi? Yazmak çok mu zor?... Taşıt Araçları busene 94,467 TL kadar düşmüş. Sebebi satılan makam aracı vosvos mu? Yazmak çok mu zor?... Şirketimiz 4.389.661 TL borç içindedir. Borcun 1.146.066 TL sının vadesi geçmiş ödenememiş vergi borçları olduğu ve kısa vadeli borç olduğu ortadadır. Bunca senedir şirket sınırlarımız tel çitlerle çevrili olarak muhafaza edilmiştir. Şirketimiz ödeme sıkıntısı içindeyken sınırlarımıza süslü beton duvar yapılmasının aciliyeti mi vardı? Duvar yapınca güvenlik personelinde tasarrufa mı gidildi? Ortaklara şirin görünme adına yönetimin Ar-Tur'a gelir getirisi olmayan işler peşinde koşmasını anlamak mümkün müdür?  Yasaya göre  Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar. Yönetimin tedbirli yönetici özeniyle yaptıkları söylenebilir mi? Sait Ocaktan'ın şirket borç içindeyken makam arabası alması ne kadar yanlışsa bu yönetiminde şu anda şirketimiz için aciliyeti olmayan işler peşinde koşması da bir o kadar yanlıştır. Sakın duvar yapımına ve Ar-Tur sakinlerinin hayatını kolaylaştırıp, keyiflendirecek yatırımlara karşı olduğum anlamı çıkartılmasın. Ar-Tur için yapılacak her güzel yatırıma memnuniyetle yaklaşırım. Ancak ayağını yorganına göre uzatmak kaydıyla... Har vurup harman savurarak değil. Ar-Tur halkının cebine el atarak değil...

Birazda bana yetki belgesi veren ortaklarımızın isteklerini dile getirmek isterim. Bir çok ortak kalabalıktan, pahalılıktan, plajlarda gölgelik kavgasından, konutların kapısına kadar dayanan otomobil parkı kargaşasından, koylar arasında hizmet farklılığından, bilhassa Martı ve Gemi yatağında arıtmadan geldiğine inanılan pis kokudan, kara sinek istilasından, budanmayan ağaçlardan, ara yollara hiç bakım yapılmadığından şikayet ettiler.

Sayın ortaklar, Gündemin 7.ci maddesi olan Yönetim Kurulunun ibrası  maddesinde vereceğim ve okunmasını isteyeceğim önergede bilanço ile ayrıntılı eleştirilere yer verdiğim için burada tekrar vaktinizi almayacağım.

Ocaktan döneminin sona ermesiyle Ar-Tur'da halâ yeni ve temiz bir sayfa açılması beklentisi içindeyim. Tabi ki yanlış gördüklerimizi eleştireceğiz, tabi ki doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz... Bundan hiçbirimizin gocunmaması alınmaması gerekir. Şahsi mesele haline getirmememiz gerekir. Birlikte doğruları bulup, doğruları uygulayıp Ar-Tur'umuzu yücelterek gelecek kuşaklara taşımanın çabası içinde olmalıyız. Gizli emeller, sinsi planlar içinde olan, şahsi ikbal peşinde koşan ve bu amaçla Ar-Tur'u kullanmak isteyenler her zaman olacaktır. Ar-Tur'lular bu tehlikeye karşı her daim uyanık olmalıdır. Ar-Tur'da vekalet padişahlığına mutlaka son verilmelidir. Bunun için sizlere, ortaklara büyük iş düşmektedir. Kapınıza gelen padişah beslemelerine yetki belgelerinizi vermediğinizde bu meselenin hallinde en büyük adım atılmış olacaktır.

Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.

Osman Ferhan CAN

Ar-Tur Değişim Grubu

  
423 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın