• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
NASIL YAPACAĞIZ?..
AR- TUR DEĞİŞİM GRUBU OLARAK PROJELERİMİZ VE TAAHHÜTLERİMİZ

 

 

KISA VADEDE YAPACAKLARIMIZ:

 • ORTAKLARIMIZDAN AİDAT TOPLANMASINA SON VERECEĞİZ.

Şirket gelirleri ile giderleri dengelenecek  ve akabinde ortaklardan aidat alınmasına son verilecektir.

Anonim Şirketlerde sermaye dışında her ne adla olursa olsun para toplanılması kanunen yasaktır. Bu yasağa rağmen ortaklardan para toplanmasına karşıyız. Ancak bilançolarımızda görüldüğü üzere Şirketin gelirlerinin yaklaşık yarısı ortaklardan  zahmetsizce toplanan paralarla elde edilmektedir. Biz yönetime geldiğimiz de en kısa zamanda bu kanunsuz uygulamaya son vereceğiz.

Ancak Ar-Tur sakinlerinin memnuniyetlerini de eksiltmek istemeyiz. Bu sebeple mutlaka akılcı ve kalıcı çözümler üretmek zorundayız. Kısa vadede şirketin ticari gelirlerini artıracak yeni ve sürdürülebilir projeler üreteceğiz ve tabi ki israfı da önleyeceğiz.  Asıl amacımız  ortaklarımızın Ar-Tur'da daha rahat, daha huzurlu ve daha hoşa gider bir yaşantıya sahip olmalarıdır. Bu bağlamda kısa , orta ve uzun vadede gelirlerimizi artırıcı  projelerimiz aşağıda görüş ve bilgilerinize sunulmuştur.

 

Kısa vadede:

 

1- Zeytinyağı ve doğal sabun üretimi ve Pazarlama işi: İlk etapta sadece kendi zeytinliklerimizi işleyerek  şimdi elde edilen gelirin 8-10 misli gelir elde edebiliriz. 7000 adet civarında zeytin ağacımız bulunmaktadır. Bu ağaçların 4500 adedi 10 yaş ve üstü ağaçlardır. 10 yaş üstü ağaçlarımızın her birinden yılda en az 50 kg. mahsul elde edilebilir. 50 kg zeytinden ortalama 10 kg. zeytinyağı üretilebilir. Elde edeceğimiz nitelikli zeytinyağlarını kendi ortaklarımıza pazarlamakta hiç bir sıkıntı yaşamayacağımızda ortadadır. Kaldı ki elde edeceğimiz ürün ortaklarımıza yetmeyecektir bile. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda işin gidişatına göre zeytinliklerimizi artırmak, zeytinlik veya zeytin mahsulü satın almak gibi alternatifler içine de girilebilir.  Bu konuda iddialı ve aranılır bir Ar-Tur markasını yaratılabiliriz. Yağ üretimi dışında doğal sabun, doğal deterjan üretim ve pazarlamasını  yapabiliriz.  

 

2-Konut tamirat, tadilat ve dekorasyon işleri: Şirket bünyesinde bir mühendis veya mimar denetiminde çalışacak yeterli sayıda  ekip oluşturularak site içerisindeki konutların her türlü bakım, onarım ve mimariye uygun tadilat işlerini yapmak. Bu şekilde müteahhitlik işlerinden ciddi bir gelir elde edilebileceğimiz gibi ortakların aldatılmasının da önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca Ar-Tur'un mimari özelliklerinin ve çevre niteliklerinin korunması ve denetlenmesi  açısından da çok önemli bir girişim olacağına inanıyoruz. Ar-Tur'daki konut ve işletme sayıları ile bunların geçen seneler içindeki yıpranmışlıkları ve doğal bakım gereksinimleri dikkate alındığında büyük bir pazar potansiyeli olduğu görülmektedir. Ar-Tur'da her yıl asgari 3,5 milyon liralık bir pazar payı olduğunu söyleyebiliriz. Bu pazarın dışarıdan firma ve şahısların egemenliğine bırakılması şirketimizin bizce en büyük eksikliklerinden birisidir. Kaldı ki şirketimiz; bunca yıldır yapmış olduğu  inşaat ve onarım işleri sebebiyle bu konuda küçümsenemeyecek bir bilgi birikimine ve tecrübeye de sahiptir.

 

3-Turizm ve organizasyon işleri: Şirket bünyesinde alt firma oluşturmak suretiyle yurt içi ve yurtdışı geziler günübirlik turlar ve organizasyonlar düzenlenebilir. Bu iş yaz-kış sürdürülebilir. Ortak ve yakınlarından oluşan hazır bir  müşteri  potansiyelimiz olduğunu düşünmekteyiz.   

 

 

 

 

 

ORTA VE UZUN VADEDE YAPACAKLARIMIZ:

 

1-Yenilenebilir enerji kaynakları tesis ve işletmesi: Rüzgar ve güneş enerjisi üzerinde ciddi  fizibilite çalışmaları ve araştırmalar yaparak şirkete devamlı gelir getirebilecek yatırımlarda bulunmanın yolları aranacaktır.

 

2-Zeytinyağı konusunda ilk yıllarda hedeflediğimiz seviyede getiri sağlandığı taktirde bu konuda bir alt şirket kurmak suretiyle işin büyütülmesi: Mevcut zeytinliklerimiz Ar-Tur alanları içinde büyütülmekle birlikte, dışarıdan zeytinlik kiralamak veya satın alınmak suretiyle iş genişletilebilir. Ar-Tur markası ile piyasaya kaliteli mal pazarlanabilir. İyi bir fizibilite çalışması neticesinde  Ar-Tur sitesi dışında bir arazide  yağ sıkım ve işleme fabrikası kurulabilir veya satın alınabilir. Bu konuda bilgi birikimine sahip, deneyimli arkadaşlara sahibiz. İkibin ortağımızın (veraset ve hisse satışları dolayısı ile bu sayı çok daha artmıştır) aile ve eş dost sayısını dikkate alarak hazır müşteri potansiyeli ve pazar açısından rakiplerimize göre oldukça şanslı olduğumuzda bir gerçektir. Bu sayede şirketimizin önemli, güvenilebilir ve sürdürülebilir bir gelir kaynağına kavuşturulabileceği kanaatindeyiz.

 

 • ŞİRKETTE TASARRUFA ÖNEM VERİLECEK,  LÜZUMSUZ HARCAMALAR YAPILMAYACAKTIR.

Şirket bünyesinde ki gereksiz ve lüks tüm harcamalara son vereceğiz. Ar-Tur'da bir  makam otomobiline gerek yoktur.  Yönetime geldiğimiz taktirde bu maksatla alınmış bulunan otomobil derhal satılacaktır.

Şirketin Telekomünikasyon maliyetlerini tespit edeceğiz ve bu masrafları  minimize etmek için tedbirler alacağız. Yurtiçi konuşmalarda VoIP teknolojisi (internet üzerinden sesli görüşme) kullanımına geçilebilir.

Bilişim teknolojileri etkin bir biçimde kullanılarak hem zaman, hem personel tasarrufu yapılacaktır.

Eleman fazlalığından kaçınacağız. Eleman ihtiyacının bir kısmını mevsimlik işçiler vasıtasıyla halledebiliriz. Ayrıca site yönetimine geçildiğinde sitede çalıştırılacak hizmet görevlilerinin  ücretlerinin gelir vergisinden muaf olacağı da hesaba katılmalıdır.

Site iz yolları, park ve tüm şirket tesislerinin aydınlatılmasında led teknolojisine geçilmesi halinde normal tüketimin onda biri kadar tasarruf sağlanabilir. Kaliteli led malzeme kullanıldığında normal aydınlatma malzemesine göre  dayanma ömrünün elli misli artacağı da dikkate alınmalıdır.

Şirket makine, teçhizat ve malzemelerinin kullanımında ve bakımında gerekli özen gösterilerek dayanım ömürlerinin uzatılması sağlanacaktır.

Özetle söylemek gerekirse  tasarruf konusunda site sakinlerimizin rahatını ve memnuniyetini bozmayacak her türlü tedbiri alacağız.

 

 • 1 EKİM - 1 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA ATIL OLARAK DURAN OTEL BİNAMIZ ORTAKLARIMIZ VE YAKINLARI İÇİN KIŞIN BİR ARADA KALABİLECEKLERİ YAŞAM EVİ OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

Bu işi Ar-Tur bünyesinde kurulacak bir sosyal hizmet vakfı vasıtasıyla yürütmeyi düşünmekteyiz.

Bu konuda grubumuz üyeleri tarafından İstanbul KASEV VAKFI ziyaret edilerek incelemelerde bulunulmuş ve yetkililerden yapılan uygulama ile vakıf kurma konusunda görüş alınmıştır. Ortaklarımızın görüşleri doğrultusunda bu konu hakkında daha da detaylı araştırma yapılabilir. Bu konunun maddi açıdan ziyade  insani açıdan daha da önemli olduğunu düşünüyoruz. Şirkete hiç bir külfeti olmayacağı gibi, otel binasına ödenecek kira sebebiyle maddi kazancı olacaktır.

 

 

 

 • SPOR TESİSLERİNDE BULUNAN RESTORANI  ÖĞLEN VE AKŞAM ÜÇ ÇEŞİT, TEMİZ, SAĞLIKLI VE UCUZ  TABİLDOT ÇIKARIP EVLERE MOTORİZE SERVİS HİZMETİ SUNMA ŞARTIYLA CÜZİ BEDELLE KİRAYA VERECEĞİZ.

Böylece dinlenmeye ve tatile gelmiş sakinlerimizi evlerinde devamlı yemek pişirme derdinden kurtararak, bilhassa hanımlara ve yaşlılara rahatlık sağlayacağız.

 

 • AR-TUR SAKİNLERİ ARASINDA MÜNAKAŞALARA SEBEP OLAN PLAJDA ŞEMSİYE VE YER KAPMA MÜCADELESİ ÖNLENECEKTİR.

Bu amaçla özellikle Martı ve Gemiyatağı koylarında ki plaj kapasitesi artırılacaktır.

Dışarıdan girişlerin azaltılması, geceden yer tutmanın yasaklanması gibi tedbirler tavizsiz uygulanacaktır.

 

 • YABANCI GİRİŞLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN SIKI TEDBİRLER ALINACAKTIR.

Giriş fiyatlarının artırılması, kimlik kontrolü ve giriş kartı uygulaması gibi tedbirler alınacaktır. Şirket tarafından satıldığı söylenen serbest giriş kartları ve ücret mukabili plaka okuma sistemine araçlarının kaydı yapılan site dışından kişiler varsa tespit edilecek  ve bunların siteye usulsüz giriş argümanları derhal iptal edilecektir.

 

 • KOYLARDAKİ OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLECEKTİR.

Yoğunluğun getirdiği park sorununu çözmek için şehir plancılarına koylarda otopark planlaması yaptırılacaktır. Belli günlerde dışarıdan girişlere kısıtlama getirileceği gibi belli bölgelere araçlarının sokulmasına  izin verilmemesi de uygulayabileceğimiz tedbirler arasındadır. Amacımız Ar-Tur'u dışarıdan girişler için cazibe merkezi yapmak değil, sitemizde sakinlerinin rahat ve huzurunu temin etmek olacaktır.

 

 • İŞLETMELERİN MEVCUT SÖZLEŞMELERİ YENİLENİRKEN, ŞİRKETİN VE ORTAKLARIN MENFAATLERİ BİRLİKTE DİKKATE ALINARAK DÜZENLENECEKTİR.

İşletme müstecirlerinin kira bedellerini bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına son vermek için kontratlarda bazı değişikliklere gidilecek, bilhassa meşrubat, çay, kahve gibi kalemlerin fiyatlarında Belediyenin sınırladığı limitler dahilinde satış yapılması şartı konulacaktır. Yiyecek ve alkollü içecek fiyatlarının serbest piyasa şartlarına göre oluşmasına ise karışılmayacaktır. Serbest piyasa şartlarına göre müşterilerin tercih edip etmeme ve seçme hakları her zaman mevcuttur. Dışarıdan girişleri alacağımız tedbirlerle en az seviyeye indireceğimiz de göz önüne alındığında işletme sahibinin kendini ayarlayacağını ve fiyatlarını makul düzeye çekeceğini düşünmekteyiz.

 • ŞİRKETİMİZİN DEVAM EDEN RUTİN İŞLERİ DE TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEKTİR.

Ar-Tur'la ilgili her iş en iyi şekilde takip edilecek, hiç bir aksaklığa ve rahatsızlığa  meydan verilmeyecektir. Tüm işler pratik, akılcı ve ekonomik çözümler üretilerek halledilecektir.

 

 • AK-TUR'DA OLDUĞU GİBİ SİTE YÖNETİMİ KURMAK İÇİN ORTAKLARIMIZIN ONAYINI ALARAK ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ.

Bu konuda Datça Ak-Tur Site Yöneticileriyle Ak-Tur'da görüşmeler yapılmış ve yardımlaşma konusunda söz alınmıştır. Onlar bu işi nasıl becerdilerse biz de becerebiliriz. Site yönetimini kurduğumuz taktirde Ar-Tur için; sorunu kalmayan huzur ve refah içinde bambaşka bir yaşam başlayacağına yürekten inanıyoruz. Eğer Ar-Tur'un geleceğinden şüphe ve korku duymak istemiyorsak, çıkar çevrelerinin hedefi ve oyuncağı olmak istemiyorsak, bu haliyle çocuklarımıza ve torunlarımıza da eşi bulunmaz bir miras olarak bırakmak istiyorsak mutlaka başarmalıyız.  Ve biz sizlerle birlikte bunu mutlaka başaracağız.

 

 

 • ŞİRKET YÖNETİMİNDE EN FAZLA ÜSTÜSTE İKİ DÖNEM GÖREV ALINMASI İÇİN ANA SÖZLEŞMEDE TÜZÜK TADİLATI YAPILMASINA ÇALIŞACAĞIZ.

Ciddi, dürüst ve çalışan bir yönetim altı sene içinde ortaklarından onay almış olduğu ideallerini, Ar-Tur için yapmak istediklerini yapabilir veya yapılabilir bir hale getirebilir. Hiçbir yöneticinin Ar-Tur'u kendi malı gibi görüp, her şeyi ancak kendisinin yapacağına inanarak,  koltuğa yapışıp kalmasını doğru bulmuyoruz.

 

 • TİLKİ KOYUNDA VE SPOR TESİSİMİZDE YAPILACAK DÜZENLEMELERLE GENÇLERE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK SPORTİF, EĞLENDİRİCİ VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER OLUŞTURACAĞIZ.

Gençlerimiz ve çocuklarımız Ar-Tur'a bir an önce gelebilmek için can atacaklar en iyi ve en güzel arkadaşlıkları burada yaşayacaklar. Müzik, dans, yarışmalar, turnuvalar geleneksel hale gelecek. Hanımlarımız ve ihtiyar delikanlılar için de çeşitli oyun ve spor turnuvaları ile neşeli yarışmalar düzenlenecek. Kupalar verilecek. Eğlenceler tertiplenecek. Sağlıklı yaşam için koçlar eşliğinde spor yapılacak. Birlikte geziler ve kültür faaliyetleri tertip  edilecek. 

 •  ÇOCUK PARKLARI YENİDEN DÜZENLENECEKTİR. 
AB standartlarında, bakımlı ve yaratıcılığı ön plana çıkaracak, kazaları ve yaralanmaları önleyici tasarımlarda oyun ekipmanlarına sahip, çocukları ve yetişkinleri de cezbeden yerler, mekanlar haline dönüştürülecektir. Mikroplar için çok elverişli kum zeminler yerine esnek zeminler kullanılması tercih edilecektir.
 • YÖNETİMDE ŞEFFAF OLUNACAKTIR.

Şirketin üç aylık bilançoları, Yönetim Kurulu kararları ve faaliyet raporları resmi internet sitemizde ortaklarımızla paylaşılacaktır. Önemli ve akçeli işlerin kararlarını çok orağın katılımıyla almaya özen göstereceğiz. Genel Kurulları ortakların çoğunun siteyi terk ettiği Ağustos ayının son günlerinde değil katılımın çok olacağı günlerde yapmak için çaba harcayacağız. Kısacası ortaklarına hesap vermekten kaçmayan basiretle ve özenle görevimizi yerine getiren bir yönetim olacağız.

 

 • ŞİRKETE AİT İNTERNET SİTEMİZİ ORTAKLARIN BORÇLARINI SORGULAYIP, ÖDEME YAPABİLECEKLERİ, FİKİRLERİNİ, ŞİKAYETLERİNİ PAYLAŞARAK BİLGİ ALABİLECEKLERİ ŞEKİLDE DÜZENLEYECEĞİZ.

Kredi kartıyla ve internet vasıtasıyla ödeme yapabilme imkanı sağlanacak. Haberleşmenin ve bilgi almanın, şikayet ve dilekleri iletmenin en kısa ve en etkin yolu olacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

 

 • GÜVENLİK AMAÇLI KRİTİK BÖLGELERE KAMERA KONARAK MEVCUT SİSTEMLE ENTEGRE EDİLECEKTİR.

 

 •  KUYULARIMIZI KORUMAKLA BİRLİKTE ŞEHİR ŞEBEKESİNDEN DE SU ALABİLMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.

 

Sayın Ar-Tur Ortakları,

Kuruluşumuzdaki değerlerimizi koruyarak geleceğe uygun adımlar atan, değişikliklere uyum sağlayan ve bu yönde stratejik kararlar alabilen katılımcı bir organizasyon oluşturacağız. Ar-Tur Değişim Grubu olarak  yazdıklarımızı gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağımızı taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla.

  

 

AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU

 

 

  
807 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın