• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU TEMİZ VE ADİL HİZMET İÇİN YÖNETİME TALİPTİR
Sayın Ar-Tur'lular,

Ar-Tur Değişim Grubu olarak bu sene yapılacak genel kurulda tüm Ar-Tur'lular adına Yönetime talibiz. Senelerce yönetimde bulunup Başkan Yardımcılığı yapan birinin kurmuş olduğu Artur Yenilik Hareketi ile grubumuzun ( AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU) hiç bir şekilde bağı ve ilişkisi yoktur. Bizim seçimlere katılmayıp kendilerini desteklediğimiz yönündeki haber ve söylentiler; bizi destekleyen ortaklarımızın oylarını almak için sahtekarların ortaya attığı  bir yalandır. Bu sinsi ve adi yalanı yayıp medet umanları esefle kınıyorum.

Sabık Başkan Yardımcısı Av. C. Nevres Erbaşı istifası sonrasında açmış olduğu Facebook sayfasının "çok kısa bir süre içerisinde büyük bir ortak/takipçi sayısına ulaştığını" yazmak suretiyle ortakları etkilemeye ve hırs beslediği yönetim kurulu başkanına da gözdağı vermeye çalışmıştır. Halbuki  Facebook sayfalarını davet şeklinde yapılan kayıtlarla bir anda doldurmak basit bir olaydır. Sayfadaki takipçilere baktığınızda  bir çok ortağın hiçbir katılımı ve paylaşımı olmadığı görülmektedir. Kaldı ki Ar-Tur'luların sosyal medya ile alakadar olanlarının bir çoğu Ar-Tur adıyla kurulan her sayfaya ilgi duyup arkadaş olmakta ve çeşitli konularda da paylaşımlarda bulunmaktadırlar. Sabık başkan yardımcısının böyle basit hesaplar peşinde olması düşünülmesi gereken bir durumdur.  Buna halk deyimiyle; "cin olmadan adam çarpmaya kalkmak" denir.

Ar-Tur Değişim Grubu olarak  bizler şirket yönetiminde yanlış yapılanları ve yapılmayanları anlatıp eleştirirken o ve gedikli başkan yan yana oturuyorlardı.  Gedikli Başkan ile can ciğer kuzu sarması idiler. Gedikli Başkan davetlerde, toplantılarda, bayramlaşmalarda onu da hep yanında gezdiriyor ve  kendi yerine yetiştirip hazırladığını söylüyordu. Hakkını vermek lazım, o'da başkana hiçbir  kusurda bulunmuyor, bir dediğini iki etmeyip her daim yanında el pençe divan duruyordu. Doğru yada yanlış her türlü icraatına, imzasını atıyor, eleştirileri  umursamıyor, gerektiğinde bir kılıf uyduruyordu.  Gedikli Başkan da ondan öyle memnun olmalıydı ki; kıdemli yönetim kurulu üyelerini bile atlayıp kısa zamanda başkan yardımcılığı görevine getirivermişti... Artık başkanlık koltuğuna yerleşeceği zamanın yaklaştığını düşünmeye başlamıştı.  Buna öylesine kendini hazırlayıp inandırmıştı ki başkanı eleştirip aksi fikir ve görüş beyan eden bizlere pervasız sözlerle saldırıyor yandaşlığının gereğini yerine getiriyordu. Ancak  gedikli  başkanın koltuğunu bırakmayacağını, zamanı geldiğinde kendisini bir şekilde ekarte edeceğini hiç hesaba katmamıştı. Gedikli Başkan onun gibi sorgusuz sualsiz biat edecek birini yanına almakla; "artık yaşlandın görevi bırak" diyenlere; "yerime adam yetiştiriyorum" diyerek hem zaman kazanmış oluyor hem de kendine muhalefet edenlere karşı duracak bir fedaiye sahip oluyordu. Gedikli başkan bizi yanıltmadı ve koltuğuna sahip çıkmaya hazırlanan bu zatı muhteremi de bir tilki kurnazlığıyla  cımbızla kıl yolar gibi koparıp attı.

 

Hiç beklemediği bu zorunlu istifa sabık başkan yardımcısının kolay kabul edemeyeceği bir durumdu. Tüm hayaller bir anda suya düşmüştü. Bir grup kurarak intikam alabileceğini ve hayalini kurduğu koltuğa bu yolla kavuşabileceğini düşündü. Bir çok laf kalabalığıyla kovulmadım kendim istifa ettim edebiyatı yaparak sütten çıkmış ak kaşık rolüne soyundu. Evet yazıp söylediği gibi kendisi istifa etti. Ancak yönetim içinde öyle bir itibarsızlaştırılmıştı ki  istifa etmekten başka çare bırakılmamıştı. Gedikli başkan kaçın kurası, bu tür inceliklerin ustası!.. Sabık Başkan yardımcısı yazılar yazarak, broşürler basarak, toplantılar tertip ederek ortaklara Ar-Tur'u kurtaracak kişi olduğunu anlatmaya başladı. Süslü broşürlerde ve mektuplarında yazılanları hepiniz biliyorsunuz, burada tekrar edecek değilim. Ancak bize karşı çıkarken her ne hikmetse bizim söylemlerimizle yönetime talip olması, bizim doğrularımızla ortaklara hitap etmesi de pek bir manidar oldu. Tek adamlığa karşı olduğunu söylüyor ama arada bir bilinç altının oyununa uğruyor olmalı ki, yazısında kendini öne ve üste çıkardığının bile farkına varmıyor. Bir yazısında aynen şöyle diyor: "sizlerden alacağımız güç ve kuvvetle bambaşka bir yönetim, bambaşka bir Ar-Tur ve Ar-Tur’ da bambaşka bir yaşam sağlayacağıma söz veriyor, bana ve ekibime inanmanızı ve bu yolda bizi takip etmenizi sizden istiyorum." Görüldüğü üzere bilinç altında yatan duygu ne yaparsan yap bir şekilde ortaya çıkıyor. Anlaşılacağı üzere "ayvaz kasap hep bir hesap".

 

Daha bir sene öncesinde Başkanlık koltuğuna oturmaya aday iken Sait Başkanı ve takımını yere göğe sığdıramayan şahıs şimdi kalkmış saygıdan, sevgiden ve vefadan bahsederek yönetime aday oluyor.  Ancak eski başkan yardımcısının unuttuğu bir şey var!.. Ar-Tur'da kimse balık hafızalı değil... Ar-Tur'luların Lafonten'den masallar dinlemeye artık karnı tok.

 

Henüz yönetimdeyken eski bekçi ve bazı şirket çalışanları vasıtasıyla ortaklardan alavere dalavere ile  toplanan vekaletnameleri ve daha bir çok usulsüzlükleri bilip gören ve o zaman işine öyle geldiği için sesini çıkarmayan başkan yardımcısı kendisi değil miydi?

Yapılan ve yapılmak istenen yanlışları dile getirip Ar-Tur'lulara duyurmaya, onları uyandırmaya çalışan bizleri tu kaka ilan edip, yalan söylemekle suçlayan yönetimin tam da göbeğinde değil miydi?

Bizler bu şirketin tek adam yönetimiyle ve ben yaptım oldu zihniyetiyle yönetilmesinin yanlış olduğunu söyledikçe ortaklar nezdinde bizi haksız göstermek için şirket kanalıyla dağıtılan insafsız yazılara imza atan kendisi değil miydi?

Aynı yönetimde yaklaşık altı yıl kol kolayken, birlikte imza atıp, birlikte iş çevirirken gedikli başkanına hürmette hiç kusur etmiyordu... Şimdilerde ise hayli geçkin yaşını, tek adamlığını, kişisel hırs ve beklentilerine mağlup olmasını örnek göstererek eleştiriyor.  Şimdi bu yanar dönerliğe nasıl inanılır?

Peki bu sabık başkan yardımcısının aklı başına istifa ettirilmek zorunda bırakılınca mı  geldi?

Genel kurullarda ve şirket yazılarıyla bizlere efelenen bu şahsın şimdi kalkıp bizlerle aynı paralelde söylemler yapması ve bu yönde hareket edeceğinin sözünü vermesi ne kadar inandırıcı olabilir? Şimdiki yazılarında " Ben bu hareketi şahsi menfaatlerim, hırslarım yüzünden de başlatmadım" diye yazmış olmasını samimi bulabilir miyiz? Bu hareketin şahsi hırs ve menfaat doğrultusunda kurulduğunu anlamak için herhalde kahin olmak gerekmez. Arkadaşlarının şirket avukatlığından azledilmesi, başkan yardımcılığının elinden alınması gibi olaylarla yönetim içinde itibarsızlaştırılıp istifa etmeye mecbur bırakılması hazmedilecek bir durum değildir.  Kin ve hırs duyguları öyle kolay yatıştırılamaz. Ne demiş atalarımız "kaynayan kazan kapak tutmaz."

Ar-Turda Değişik grupların olması bence güzel bir olay. Ancak bu grupların gayesi samimi olarak Ar-Tur'u daha iyiye daha güzele götürmek olmalı. Şahsi çıkar, hırs ve intikam gayesiyle hareket edilmemeli. Tabi ki eleştiri olacak, ayrı konu, ama düşmanca değil. Doğruların yapılması lazım, profesyonelce yapılması lazım... Ar-Tur'un ve Ar-Tur'lunun  ihtiyaçlarına hizmet edecek olan kararlar üretilmesi lazım... Ar-Tur  bu şekilde devam edemez... Ar-Tur'un aynı Ak-Tur'da olduğu şekilde yada benzeri bir yapıya süratle kavuşturulması lazımdır. Ortakların vefatı ve hisse satışları ile ortak sayısı devamlı artmaktadır. Hissedar olup evi olanlar, evi olup hissedar olmayanlar, sadece hissedar olanlar  ayrı bir karmaşadır. Bu yönetim şekliyle yakın bir gelecekte Ar-Tur genel kurul dahi yapamaz hale gelecektir.  Bu yapıyı kararlılıkla, samimiyetle, özveriyle, cesaretle düzeltip yoluna koyacak bir yönetim anlayışının başa gelmesinde büyük önem  vardır. Bizler Ar-Tur Değişim Grubu olarak senelerdir böyle bir yönetimi oluşturmak adına çalışmaktayız. Amacımız sırf yönetime gelelim birimiz başkanlık kapsın,  bizlere yakın insanların şu veya bu şekilde kişisel ihtiraslarını tatmin edelim, onu  müdür bunu  şef yapalım anlayışıyla yönetime gelmek değildir. Eğer bizlere böyle bir amaçla destek verecekseniz şimdiden teşekkür eder ve bizim böyle bir yönetimde yerimiz yok deriz.

 

Grubumuz Ar-Tur sınırları içinde kalan 52 dönümlük şahıs arazisinin alımında yapılan yanlışlar, usulsüzlükler ve bu arazi üzerinde yapılması düşünülen 140 konutluk projeye mani olmak üzere 2011 yılında kurulmuştur.  Ar-Tur Değişim Grubu Ar-Tur tarihinin gelmiş geçmiş en uzun süreyle haksızlığa direnen  grubu olmuştur.  Ar-Tur'un rant uğruna  mahvolması demek olan bu gizli projeyi ortaya çıkarıp durdurmakla Ar-Tur'a ve Ar-Tur'lulara en büyük hizmeti yaptığımız inancındayız.   

İlerleyen günlerde  grup yazılarımızla, açıklamalarımızla ve sohbet toplantılarımızla sizlerle birlikte olacağız. Hepinize sağlık ve huzur dolu günler temennisiyle sevgi, saygı ve selamlarımı sunarım. 14.06.2017

 

Osman Ferhan Can

Ar-Tur Değişim Grubu

 

 

 

  
1062 kez okundu

Yorumlar

TEMENNİ VE TEBRİK     21/06/2017 23:22

Ar-Tur Değişim Grubu olarak 2011 yılından bu yana özverili, şeffaf, dürüst ve düzgün çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Ar-Tur Halkı biraz yavaş da olsa uyanmıştır. Bu Genel Kurulda hezimete uğramaları dileklerimle, Bayramınızı kutluyorum. Yolunuz açık olsun.
Misafir -