• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
BİR ORTAĞIMIZIN 24.03.2017 TARİHİNDE YÖNETİME GÖNDERMİŞ OLDUĞU YAZI

Artur Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 18 Yıllık Efsane Başkanı ve Birlikte Çalıştığı Kurul Üyelerine,

 

1-     28 Şubat  günü Artur Başkanlık çalışanlarından isminin Ahmet olduğunu söyleyen bir kişi beni telefonla arayarak Aralık 2016,Mart 2017 aidatlarıve elektrik pano tadilatı borcumu en kısa zamanda ödemediğim takdirde hakkımda icra işlemi başlatılacağını bildirdi. Yıllardan beri aidat, su, vs. ücreti ödemeyen onlarca kat malikinin bulunduğunu, şimdiye kadar hiçbiri hakkında bir işlem yapılmadığını söyledim. Onlar da icraya verildi dedi.

Artur’un efsanevi başkanı Sait Ocaktan’ın1.5sene önceki genel kurul toplantısında “ölene kadar başkan kalacağım” sözlerine rağmen 18 yıllık efsane Sait Ocaktan yönetiminin bu yıl faaliyetlerine son vereceğini, gitmeden evvel yapılan hata ve yanlışları şöyle bir toparlayarak, genel kurula kadar site ve şirket imkanlarından olabildiğince faydalanmaya çalıştığını gözlemliyorum.Zaten bu kadar rezaletten sonra kürsüye çıkıp “Artur’a çağ atlattık oyunuzu bize verin diyecek haliniz kalmamıştır. Sait Ocaktan ve ekipleri uzun yıllardan beri Halil Efendinin topladığı vekâletlerle genel kurulda çoğunluk sağlayarak, toplantı sırasında şamata ve olaylar çıkartarak, salonda çoğunluk kalmadı gibi bahanelerle toplantıyı kış aylarına erteleyerek varlıklarını sürdürebilmişlerdir.

Artur şirketi ve tatil sitesi 18 yıldan beri bazı ortak ve kat maliklerininilgisizliği, bazılarının bilgisizliği, bazılarının çıkar ilişkileri ama çoğunluğun çaresizliği nedeniyle haksız, adaletsiz, bilgisizce Sait Ocaktan ve onun yönetime seçtiği ve sonradan kimsenin bilmediği nedenlerle değiştirdiği kişiler tarafından yönetilmektedir.İmparatorluğun son zamanlarında bir sadrazamın“Osmanlının en önemli sorunu ilgililerin bilgisiz, bilgililerin ilgisiz olmasıdır”sözü Artur sitesine tıpatıp uymaktadır. Artur’un elektrik, telefon, su, kanalizasyon tesisatlarının bakımı, yenilenmesi,  site güvenliği, otopark, trafik düzensizliği, ortak alanların düzenlenmesi, konutların kullanım alan sınırlarıvs. gibi yıllardır ertelenen, birikmiş, acil çözüm bekleyen sorunları vardır. Sirkülerlerde bahsedilen büyük hizmet (!) ve uygulamalardan en fazla Sait Ocaktan ve yakınları faydalanmıştır. Hizmet fakiri Sait Ocaktan yönetimleri Balıkesir Valiliğinin yöredeki tüm tatil siteleri ve yerleşik alanlar için yenilediği (Artur Tatil Sitesi ile hiçbir ilgisi olmayan) Karaağaç –Tatil Siteleri yolunun yapımını, Garanti Bankasının bankamatik cihazı koymasını bile kendi icraatıymış gibi göstermekte, Artur insanının aklıyla alay etmektedir. 18 yılda Artur’da kanalizasyon tesisatının kısmen yenilenmesi ve yeni su hattı çekilmesi ile devamlı çöktüğü için değiştirilmesi gereken, yollara parke taşı döşemesinin dışında dişe dokunur bir iş yapılmamıştır. Herbir tesisin bugün çok ciddi bakım ve tamirata ihtiyacı vardır. Kendisi tarafından yapıldığını iddia etse de, arıtma tesislerinin proje ve inşaatı 1999 yılından çok önce başlamış, tesisin açılması Sait Ocaktan’ın dönemine rast geldiği için hiçbir katkısı olmamasına rağmen bu projeye deherzaman yaptığı gibisahip çıkmıştır.

 

2-Yönetim Kurulunun 15.2.2016 tarihinde yayınladığı 67 No’lu sirkülerde özetle “aldığımız tüm tasarruf önlemlerine rağmen 2015 yılında iğneden ipliğe her türlü mal, emtia, emlak

vergisi ve personel maliyetindeki artışlardan şirketimiz ziyadesiyle etkilenmiştir. Bu nedenle aidatlar Mart 2016 ayından geçerli olarak 350 TL olarak güncellenmiştir” denilmektedir.Avukat NevresErbaşı’nın yönetimden istifa ettikten sonra yayınladığı mesaja cevap olarak kaleme alınan Artur Şirketinin resmi internet sitesinde bilhassayayınlanmayan 6.7.2016 tarihve 69 sayılı sirkülerde “yapılan tüm yatırım ve projeler siz ortaklarımızın onayı alınmadan gerçekleştirilmemektedir” denilmektedir.

 

 

2016 sonbaharda makam arabası adı altında Sait Ocaktan ve yakınları için kat maliklerinin ödediği aidatlarla 170.000 TL değerinde 2016 model, üst sınıf lüks bir araç alınmıştır. Bazı şirket çalışanlarının ifadesine göre bu araç şirketin artan ihtiyaçlarını(!) karşılamak için ve otomobil bayiinin kaçırılmayacak bir fiyat indirimi yapması üzerine satın alınmıştır. Bu kaçırılmaz kampanyadan yönetimden birkaç kişi daha faydalanmıştır.

 

İnşa dönemleri dâhil Artur şirketinin hiçbir zaman bir makam aracına ihtiyacı olmamıştır.

Sait Ocaktan ve ekibinin acilen aşağıdaki sorulara cevap vermesi gerekmektedir.

 1. Giderayak makam aracı almak hangi aklın ürünüdür, ortakların onayı alınmış mıdır?
 2. Yalnız Artur şirketi ve sitesi ile ilgili çok az sayıda görevlerde kullanılması gerekenbu aracı kimler ne zaman, nerede ve hangi amaçla kullanmaktadır?
 3. Bu araç başkan ve yakınlarının özel işlerinde kullanılmakta mıdır?
 4. Şu anda aracın kilometre saati ne göstermektedir, bu mesafe nerelerde yapılmıştır?
 5. Aracın masrafları ne kadardır, nasıl karşılanmaktadır?
 6. Aracın Balıkesir ve başka yörelerde boy boy fotoğrafları yayınlanmaktadır. Yalnız Artur kadrolu şoför tarafından kullanılması gereken aracın şoförüne ne kadar ücret, harcırah ödenmektedir?
 7. Başkanın kendisi kadar eski Mercedes arabası artık ortalıkta gözükmemektedir. Bu konuda biz meraklı ortaklara bilgi verirse seviniriz.
 8. Ben 3-4 yıldır sayın başkanla hiç karşılaşmadım. Geçen sene bizzat görüşme taleplerim de çeşitli nedenlerle kabul edilmedi. Ancak 1-1.5 seneden beri Artur’da Sait Ocaktan’ın sağlığı konusunda spekülasyonlar yapılmaktadır. Bir şirket ortağı ve kat maliki olarak açıklama yapılmasını bekliyorum.

 

Basit bir hesapla, Mart 2016 tarihinde aidatlara yapılan 100 TL artışın, son model lüks makam aracı, personele 2 tekerlekli ve “atv” denilen 4 tekerlekli motosikletlerin satın alınması, işlerine son verilen Nevres Erbaşı’nın avukatlarına tazminat ödenmesi, kıdem tazminatlarını alamayan emekli personelin açtıkları davalar sonunda ödenen cezalar, kaçak su ve diğer cezalar için kullanıldığı anlaşılmaktadır. 100 TL artış,bu tür harcamalariçin yeterli olamayabileceğinden 250 TL olarak ödenenaidatlardan kısmen karşılanmış olabilir.   İşine öyle geldiği içinyönetim milyonlarca liranın harcamasını ilgili kişiler dışında kimsenin anlayamayacağı teknik ifadelerle yazılmış, yetersiz, belki eksik, yanlış 1 sayfalık bilanço ile açıkladığından, ben ancak kaba bir tahminde bulunabiliyorum.

3-Saygın, duyarlı insanlar için çocukları ve torunlarına, mal mülk dışında, iyi bir isim bırakmak önem taşır. Rahmetli annem ve babamdan da bana yalnız Arturdaki ev değil, onurlu bir geçmiş ve isim miras kaldı. Ben babamla, çocuklarım dedeleriyle gurur duyuyor. Esen Uçdoğruk beyin Artur Değişim grubunun webb sitesinde yazdığı gibi “iyi anılmak gerekiyor”.

 

20 Haziran 2016 da Avukat Nevres Erbaşı,site sakinlerine nazik bir ifadeyle şirket yönetiminin içyüzünü açıklayarak yönetim kurulundan niçin istifa ettiğini anlatan bir yazı dağıttı.15 gün sonra, 6.7.2016 da yönetim kurulunuz yıllarca beraber çalıştığı NevresErbaşı’na, (kendi ifadesiyle)“şahsını, şerefini hedef alacak” bir yazı ile cevap verdi.Bu yazıda Nevres Bey’e ithafen“Artur’lu olmak Artur’u sevmek yeterli değilöncelikle saygın olmak gerekir” ifadesi kullanılmaktadır. Haddim olmamasına rağmen bu düşüncenize ben de bir iki satır ilave etmek

istiyorum. Saygınlığa Sait Ocaktan dâhil hepimizin ihtiyacı vardır. Saygın olmak için önce dürüst olmak gerekir, zengin olmak gerekli değildir. Türkiye de pazarda limon satarak büyük iş adamı olan birçok saygın insan vardır.

Ekim 2016 da Artur Değişim Grubu webb sitesinde Başkanınız ve yönetim kurulunuz hakkında Sayın Esen Üçdoğruk, Sayın Ferhan Can’ın yazıları, ve birçok kişiden eleştiriler yayınlandı; üzerinden 6 ay geçti.Bugüne kadar hiçbir yetkiliden ses çıkmadı. Hâlbuki Nevres Erbaşı’na 15 gün sonra alelacele bir cevap vermiştiniz. Bu yazıları başkanınız veya yönetim kurulunuzdan hiç kimse okumadı mı, okuduysa nasıl sineye çekti? Sait Ocaktan’a fetö üyesi iması yapılıyor, Artur imamı deniliyor. Verebilecek bir cevabınız yok mu?Bu ithamlar doğru mu, bu mu saygınlık? Okumadık diyenleriniz için bu yazılardan örnek olarak birkaç pasaj aktarıyorum.

Bunca Başkan geldi geçti Ar-Tur'da... Ancak böyle cüretkarı, böyle aymazı, böyle vurdumduymazı, böyle cahili ne görüldü, ne duyuldu! Bir taraftan pahalılıktan dem vurup aidata, suya zam yapacaksın, diğer taraftan Ar-Tur tarihinde görülmemiş bir skandala imza atıp son model saltanat otomobili alacaksın. Sen kimsin be adam? 17 senedir kazık çaktın Ar-Tur'a... Bulunmaz Hint kumaşımsın?..  Kafana estiği gibi hareket ediyorsun...Her yaptığın işin altında bir çapan oğlu yatıyor. 

BASKANIN BU ARABAYI KESIN SIRKETIN YANI ORTAKLARIN PARASIYLA ALDIGINI ÖGRENDIM. MASRAFLAR COGALDI DEYIP AIDATLARI ARTTIRIP ARKASINDAN SON MODEL ARABA ALMAK

AHLAKSIZLIK, DÜZENBAZLIK HATTA ÜCKAGITCILIKTIR. HAYRET EDIYORUM ARTUR ORTAKLARI HALA DAHA NIYE SESLERINI CIKARMIYOR. BIZ KERIZMIYIZ BU YÖNETIMIN GÖZÜNDE ? BU DAHA NEKADAR BÖYLE DEVAM EDECEK ? BU ADAM 90 KÜSÜR YASINDA O ARABAYI KULLANACAK HALI YOK. BUNUN NIYETI NEDIR ? ARTIK BU DURUMA DUR DENMELIDIR. YETER ARTIK..

     17/10/2016 13:41

ARABA     12/10/2016 23:30yıllarca başkan şirketin parası kalmadığı için borç verdi masalı ile uyutulduk.şimdi şirket çok para kazandığı içinmi kendine makam arabası aldı??Öyleyse aidatları almasın..başkan iyice bunadı...ne yaptığını bilmiyor...Önümüzdeki secime kadar idare edin....

Misafir –

Bu yazılara ben de Ziya Paşadan bir satır ile katılayım. “Sen herkesi kör, milleti sersem mi sanırsın?”

Eğer merak ederseniz Artur değişim Grubunun webb sitesine girip hakkınızdaki diğer yazıları okuyabilirsiniz. Bunlar yazılanlar; bir de söylenenleri dinleseniz. Yine de tepki göstereceğinizi beklemiyorum. Çünkü siz “kim ne söylerse söylesin, ne yazarsa yazsın biz işimize bakarız” felsefesini benimsemişsiniz.

Birçok sirkülerde aleyhinize açılan hemen tüm davaları kazandığınızı yazmaktasınız. Danıştay Fetö bağlantılı hâkimlerin karar verdiği davaların yeniden görülebilmesi için emsal teşkil edecek bir karar almıştır.Eğer böyle bir durum tespit edilirse kazandığınızı zannettiğiniz davalar yeniden görülebilir. Bilginiz olsun.

 

4-Artur şirketi bir merdiven altı şirket, Artur tatil sitesi de bir gecekondu mahallesi değildir. Kat mülkiyeti kanununa göre 10 daireli bir apartmanı en az 1 yönetici yönetir. 2.5 milyon m²  üzerine kurulmuş 2000 kadar konut, işyeri ve tesisten oluşan Artur Tatil Sitesi ve Artur Anonim Şirketini ise bu konularla ilgili gerekli teknik bilgi, donanım, tecrübeden yoksun 7 kişilik

 

amatör bir ekip yönetir. Yönetiminize 2015 Aralık ayında çektiğim ihtarnamede kardeş site diyebileceğimiz AKTUR da tatil sitesi ve şirketlerin birbirinden ayrıldığını ve bağımsız yönetildiklerini, Burhaniye deki Denetko ve benzeri sitelerde SİTE YÖNETİMİNE geçildiğini, bizdeki yönetimin Türkiye de artık benzeri kalmadığını, bizim de site yönetimine geçmemiz gerektiğini yazmıştım.

Sayın Atıf Doğrular ve arkadaşlarının zamanında müdahaleleri olmasaydı Sait Ocaktan velinimeti Artur’da konut yapılmayan en ufak bir alan bırakmayacaktı. Sait Ocaktan yönetimlerinde yaşanabilecekbüyük bir felaketi 170.000 TL değerinde lüks bir makam otomobili ve bildiğimiz, bilmediğimiz diğer ufak tefek kayıplarla atlattığımız için şükretmeliyiz. Bu yönetim şekliyle devam etmek aynı olayları, rezaletleri tekrar yaşamayı kabul etmek anlamına gelecektir. Artur’da da diğer benzeri sitelerde yapıldığı gibi kanunda belirtildiği şekilde şirket ve site yönetimleri ayrılmalı, her iki yapıya da ayrı ayrı ortaklar ve kat maliklerinden oluşan yönetim kurulları seçilmelidir. Yıllardan beri birikmiş, acil çözüm bekleyen sorunlar ancak bu yolla çözülebilecektir. Buradatek kaybeden mevcut şirket yönetiminden çıkar bekleyen kişiler olacaktır.      24.03.2017

                                                      B.Barış ORHON

 

Martı Koyu 96/2

  
6237 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın