• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
Ortaklarına böyle yazılar gönderen bir yönetime nasıl güvenebilirim?

                                                                                                                                                                                                         22 Eylül 2015

Sayın AR-TUR Ortakları,

 

Şirket yönetiminde yapılmakta olan hatalar ve eksikliklerle ilgili olarak 1994 yılından beri verdiğim dilekçeler ve Genel Kurullarda yaptığım uyarılarla mücadele ediyorum. Pek çoğunuzun bildiği gibi 2011 yılından beri de Ar-Tur Değişim Grubu ile birlikte uğraş veriyorum.

 

Bu zaman zarfında yönetimin bazı yararlı çalışmaları da vardır. Ama yapılması gerekenlerin yeteri kadar araştırılmadan, uzman görüşü alınmadan, fizibilitesi yapılmadan ve ortaklardan toplanan vekâletlerle çoğunluğun sağlandığı Genel Kurullarda karara bağlanmasını adil bulmuyorum. Ayrıca koylara ve kişilere göre olan uygulamalar da adaletli değil.

 

Aşağıda Şirket yönetimine geçen hafta gönderdiğim yazıyı dikkatinize sunuyorum.  Sizlerden rica ediyorum: Genel Kurullara bizzat katılın ya da güvendiğiniz dostlarınıza vekâlet verin. Mevcut yönetime vekâlet verdiğinizde o Genel Kurulun hiçbir anlamı kalmıyor.

 

Bu vesile hepinize sağduyu ve barışa yol açan bir bayram diliyorum. Saygılarımla.

 

Zühal Orhun

                                   * * * * * * * * * * * 

 

                                                                                       17 Eylül 2015

Ar-Tur Turizm Endüstrisi A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığına,

 

İlgi:          Av. Ömer Yıldız imzalı yazınız

Konu:    İlgi yazınıza yanıt, bilgi edinme ve görüş bildirme

 

Şirket Avukatı imzasını taşıyan ilgi yazınızda eksik ve hata vardır. Öncelikle yazının tarihi belirtilmemiştir. İkinci olarak şirketin antetli kağıdına yazılmamıştır. Ayrıca toplam borcun miktarı yanlış hesaplanmıştır. Üstelik de son derece tehditkâr bir ifade kullanılmıştır. Ortaklarına böyle yazılar gönderen bir yönetime nasıl güvenebilirim? Ar-tur yönetiminin içine kapalı; şeffaflık, iletişim ve katılımdan yoksun, tek adam yönetimi güven vermiyor.

Ortaklık kayıtlarım incelendiğinde görülecektir ki;iyi niyet çerçevesinde yaptığım parasal katkılar 2012 Mart ayına kadar eksiksiz sürmüştür. Ancak şirket yönetim kurulu tarafından yayınlanan bir sirkülerde; ortakların aklı ile alay edercesine aşağıda aktardığım ifadeler kullanılınca kişisel olarak bu keyfiliğe tepki gösterip ödemeleri eskisi gibi yapmaya devam etme kararı aldım ve yıllık 600TL ödemeye devam ettim. 31 Mart 2012 tarih ve 51 no.lu sirkülerde “Yapmış olduğumuz planlı-programlı çalışmalar neticesinde Şirket kurulduğu günden bugüne kadar en yüksek gelir seviyesine ulaştırılmıştır.” Cümlesinin ardından“1 Mart 2012 tarihinden itibaren konutlara götürülen hizmet aidatlarının üç aylık 300TL olarak ödenmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir”, denilmiştir.Bu ifade daha önce belirtilen planlı-programlı çalışmaları yansıtmamakta aksine hesapsız yapılan harcamaların göstergesidir.

Ayrıca, hiçbir şekilde, ortağın izin ve muvafakati olmadan bağımsız bölüm sınırları içinde su saatini sökme, suyu kesme vs. işlemleri yapma yetkiniz ve göreviniz bulunmamaktadır. “Suyunuzu keseceğim” tehditleri, keyfi ve hukuk tanımaz davranışlardır. Böyle bir işlem -her ne kadar su abonman sözleşmesine bu yönde bir madde konmuş olsa da- yasalara ve en başta da Anayasaya, insan haklarına ve tüketici haklarına aykırıdır.

Sonuç olarak Şirkette 17.09.2015 tarihinde yeniden hesaplanan borcu (2226,26TL)  önümüzdeki günlerde ödeyeceğimi belirtmek istiyorum.  Bunu da yıl boyu Ar-tur’da yaşamayı tercih eden 84 yaşındaki annemin son derece tatsız uygulamalarınıza maruz kalmasını istemediğim için yapacağım. Gerektiğinde hukuksal hak arama yolunu açık tutmak ise vazgeçilmez koşulum.

Bu arada 2 Aralık 2014 tarihli Av. Belgin C. Sarıbaş imzalı yazınızdaki fahiş gecikme zammı miktarını tekrar incelediğimde o tarihte nasıl bir hesaplama yapıldığını anlamak çok zor ve kuşku yaratıyor.

 

Zühal Orhun, Ortak No. 1546

  
985 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın