• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
AR-TUR TİLKİSİ
adg@ar-tur.com
BİLGİNİZ VAR MI?
08/08/2018
BİLGİNİZ VAR MI?

AR-TUR A.Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİ
2. Bölüm
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

İyi Niyet ve Sadakat:
Madde : 6 - Bütün personel görevlerini ve kendilerine verilen işleri sadakat ve iyi niyetle yapar. 
İş yerini, araç, gereç ve taşıtlarını en verimli ve en iyi biçimde kullanır, bakımlarını sürekli biçimde sağlar.

Şirket Ortakları ve Arkent Sakinleri İle İlişkiler:
Madde : 7 - Personelin Şirket ortaklarına ve Arkent sakinlerine dürüstlük, vakar, sürat ve nezaketle hizmet vermesi, herkese eşit işlem yapması görevinin gereğidir. Personel hizmet sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içinde ve dışındaki davranışları ile göstermek zorundadır.

Politika ve İdeolojik Örgütlenme Yasağı:
Madde : 8 - Şirket arazisi dahilinde politik veya ideolojik faaliyetler yapılamaz, bu maksatlarla örgütlenilemez.

Amir Durumundaki Personelin Görev ve Sorumlulukları:
Madde: 9 - Amir durumunda olan personel, amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde bütün hizmetlerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından, emri altındaki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrolden sorumludurlar.

Personelin Görev ve Sorumlulukları:
Madde : 10 - Bütün personel görevlerini eksiksiz olarak ve zamanında yapmakla ve amirlerinden aldıkları emirleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Kanunlara ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı bir emir alan görevli durumu amirine bildirir, amir ısrar eder ve emrini yazılı olarak yenilerse, görevli emri yerine getirmek zorundadır. Bu durumda sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir uygulanmaz.

AR-TUR TİLKİSİ SORUYOR...
• Görevini bırakıp Yönetim kurulu başkanı adına vekalet toplamak (Madde 7) eşit işlem ilkesine uygun mudur?
• Bu personellere (Madde 10) yazılı emri kim vermiştir ve yazılı emir var mıdır?
• Amirleri bu personellerin kanunsuz hareketlerini (Madde 9) takip etmiyorlar mı?
• Şirket çalışanlarınca vekalet toplama işi bir çok yönden kanunsuz ve suç olduğundan dolayı gizli yapılmaya çalışılmakta bu sebeple şirket aracı yerine bir şirket çalışanının otomobiliyle iş gördürülmektedir. İşletmeye dahil olmayan, personele ait araçların şirket faaliyetlerinde kullanılmalarından dolayı yapılan harcamaların safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan personel ile yapılacak olan bir kira sözleşmesine istinaden yapılacak olan kira ödemeleri şirket kayıtlarında gider olarak dikkate alınabileceklerdir. Ancak bu durumda da söz konusu araç için yapılacak ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı ve sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması gerekmektedir. (Yapılan şirket işi değil ama sorumlusu olan kişi kendini şirketin değişmezi olarak gördüğü için bunu bir şekilde şirket işi olarak görüp masrafını da muhtemelen şirkete yüklemek isteyecektir.)
Acaba babayiğit görevli yanına emekli bekçiyi de alıp bu hizmeti şahsen ve otomobiliyle ne karşılığında ve ne maksatla görmektedirler? Bu kıyak hizmetinin karşılığını kimden ve nasıl almaktadırlar?
• Şirket çalışanları mesailerini, yetkilerini menfaat karşılığında kendisinden beklenilen özen dışında kullanmak suretiyle suç işlediklerini, topladıkları vekaletnamelerle genel kurul iradesinin ipotek alınmasına yardımcı olarak Şirketimize ve ortaklarımıza zarar verdiklerini bilmiyor olabilirler mi?
• Korku, biat, küçük menfaatler veya yaranma duygusuyla vekaletlerini veren ortaklar acaba!.. Neyse onlara bir şey sormayayım. Uyumaya devam etsinler.

Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, Ar-Tur'lu kalın, uyanık olun.

Ar-Tur Tilkisi

     995 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

BİR GENEL KURUL HİKAYESİ - 30/08/2018
VERDİM AMA NİYE VERDİM!.. Şirketin çalışanları kapıma kadar geldiler, başkandan selam getirdiler, ayıp olmasın diye verdim... Şirketten telefonla arandım bana itibar gösterdiler, verdim...
HÂLÂ BOŞ VERİYORSANIZ AĞLAMAYIN BARİ... - 21/07/2018
Aidatları kafasına göre nasıl 550 lira yapar diyorsunuz... Kendi sitemizde misafir olduk, hem kandırılıyor hem de kazıklanıyoruz diyorsunuz...
AMAN BENDEN UZAK OLSUN!.. - 24/06/2018
Yere tükürüp ortaklarına küfür eden kendini bilmezle uzaktan yakından bir akrabalığım, hısımlığım ve bağım yoktur
ALOOO (!) DİYORLAR, ANLIYORMUSUN?!.. - 31/07/2017
Alo... Falanca beyle mi görüşüyorum? Evet efendim buyurun... Ben şirketten arıyorum efendim... Buyurun hanfendi...
TUT ŞUNUN UCUNU! - 14/07/2017
Tamı tamına onsekiz sene... Dile kolay...
Ar-Tur'un Saltanat Arabası(10 YB 111) Nerelerde Dolaşıyor? - 27/02/2017
Radarları ve antenleri kuvvetli bir Ar-Tur Tilkisi Balıkesir'den bildirdi. Aslında muhatabına yönelttiği sorularla Ar-Tur ortaklarına bir şeyler anlatmak istemiş.
7 TL Tabldot yemeği acaba şimdi kaç lira oldu? - 27/02/2017
Şirket personeli şimdiye kadar 7 TL (KDV dahil) Ar-Tur mekanlarında tabldot yemeği yemekteydi. Şirket ve personel bu yemeklerden memnun olmadılar. Hem ucuz olacak hem de güzel olacak. Bir laf vardır; "ne kadar ekmek o kadar köfte" diye.
AR-TUR TİLKİSİ - 27/02/2017
Sayın Ar-Tur'lular, Ben "Ar-Tur Tilkisi"... Sizler seneler önce gelip bizleri yerlerimizden yuvalarımızdan ettiniz. Ne yapalım kader dedik... Eh buna da şükür diyerek yeşil bıraktığınız, bakir bıraktığınız ücra yerlere çekildik .