• https://www.facebook.com/Ar-Tur-De%C4%9Fi%C5%9Fim-Grubu-317439005726450/?__tn__=kC-R&eid=ARB4NBL3Vs9TQWe5A-44_yIA0NgaPkV1xMqIKRCQP2mhGAieKXlPnuiTVvQymsC3XzqNNV9-yeRH1aaJ&hc_ref=ARQyyP3-nW8sGDqkNmwU9BnsR60xirxP3PQ8mxFWNd1Q-qH3CVp_grrR0XN38tsEErg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2_p2Jpw0XwG8B8BiYujKKSkAHONwai1obCzBMZN5Avvcr3f7gPzXQdDGi-sh5wBQhtDnILnVE9yUWhR6kSHfo48_f4jrK-oIvenlHG5deG6s0IoojOGWpO-cRaUYvj1_Fo0TnTdlWWlPOqlenCnnZd3Bv9lPm1UqBiWTAh8vWfyUmh-5E214nWxZj9vnPuuFGlXZxTq6oZoWwc5zOATsZ5PcBiTiqbDUIo3pRjePw4bMACgnftCLotxUGNYPsbKo9Njv4YuetLiefHP07nB_xOVje6_wcwK0MaHP3OcfnSn0uvQ8zVL5EPmqWOcfB-pmOz8mEkM78UrNuTSWM9-s
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com
  • AR-TUR DEĞİŞİM GRUBU
  • www.ar-tur.com.
Fatma Cavide Oğuz
hcahit_oguz@hotmail.com
GÜNAYDIN KOMŞULARIM
03/04/2018
GÜNAYDIN KOMŞULARIM.

Yönetim kurulu üye sayısının toplantı nisabının altına düşmesi halinde yönetim kurulunun boşalan üyelikler için seçim yapması mümkün olamayacaktır. Böyle bir durumda mecburen genel kurul toplanacak ve yönetim kurulunu seçecektir. Şu anda yönetim kurulumuz 6 kişi kalmıştır. Demek ki 3 yönetim kurulu üyesi daha istifa ederse yönetim kurulunu oluşturmak için derhal genel kurulun toplanması gerekecektir. Bu konu Ana Sözleşmemizin 18 maddesinde de çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Hal böyle iken bu sayfadan yorumda bulunup Başkana karşı tavır alan ve yönetimin değişmesi gerektiğini savunan yönetim kurulu üyeleri neden topluca istifa etmiyorlar. Şu anda erken seçimli bir genel kurul için bundan daha iyi bir fırsat olmadığı apaçık ortada. Başkanı erken seçimli genel kurula ikna etmeye çalışacağız demek hayalcilikten öteye geçmez. Biraz daha oyalanır ve yönetim kurulu toplantılarına katılmazlarsa Yönetim Kurulu üyeliklerinin düşürülmesi de söz konusudur. Başkanın böyle bir fırsat bulursa kaçırmayacaktır. Başkana tavır alanların yapılan yanlışları sebep göstererek topluca istifa etmeleri bence en doğru ve en kısa yoldur. Tabi ortada başka bir amaç ve beklenti yoksa... Ana sözleşmemizin ilgili maddesi şöyledir:

Madde 18- İdare meclisi azaları her zaman istifa etmek hakkına haiz oldukları gibi, Esas Mukavele ile tayin edilmiş olsalar dahi, Umumi Heyet kararı ile her zaman azlonabilirler. Sebepsiz olarak ve İdare Meclisine yazı ile bilgi vermeden üst üste üç defa İdare Meclisi toplantısına iştirak etmeyen aza istifa etmiş sayılır.
Yüz kızartıcı suçlar ile mahkum olan veya azalık için gerekli kanuni evsafı kaybeden veyahut vefat eden şahsın idare meclisi azalığı sona erer. Herhangi bir sebeple bir idare meclisi azalığının açılması halinde, İdare Meclisi kanuni şartları haiz bir pay sahibini geçici olarak seçip ilk toplanacak Umumi Heyetin tasvibine sunar. Bu suretle seçilen aza, ilk Umumi Heyet toplantısına kadar vazifesini yapar. İdare Meclisinin toptan istifası veya yukarıdaki sebeplerle açılan azalıklar dolayısı ile İdare Meclisinin aza sayısı, Umumi Heyetçe o dönem için seçilen İdare Meclisi aza sayısının yarısından aşağı düşerse, kalan azalar yahut murakıplar tarafından, Umumi Heyetin derhal toplantıya davet edilmesi mecburidir.

Başlamışken birazda şu son sirkülere değineyim. Sirkülerlerde beklenen tabi ki yönetim kurulu üyelerinin hepsinin imzalamasıdır. Ancak kanun imza yetkisi olan iki kişinin imzalamasını da yeterli görmüştür. Aslında bu sirkülerdeki saçma hesap şekline Murat ve Gökay beyin yorum yapmalarını beklerdim ama ne yazık ki niyetleri yok gibi. 76 sayılı sirkülerde yazılanların her yılki masallar olduğunu yorum olarak yazmıştım. Haklarını yemişim... Bu sirkülerde her yılki masallar tamamda üç aylık 550,00 TL aidat uğruna fazladan birde La Fontaine masalı yazmışlar. Şirketimizin borçlarını ve alacaklarını mukayese ederek sözde her şeyin güllük gülistanlık olduğu mesajı verip milleti uyutmaya kalkmışlar.
Bir kere tahakkuk etmiş borca karşılık olarak ödenmemiş ve ödenmesi de şüpheli alacakları göstermek yanlış...
İkincisi bu hesapta giderler niye yok?..
Mesela işçiler, personel bedavamı çalışacak?..
Araçlara yakıt konmayacak mı?..
Tesislerin, plajların bakımları yapılmayacak mı?..
Elektrik parası ödenmeyecek mi?..
Sayın Başkan aylık harcırahını almayacak mı?..
Makam otosuna binmeyecek mi?..
Ben işadamı değilim ama böyle hesap olmayacağını da anlayacak kadar kafam çalışır. Nede olsa ben de geliriyle, gideriyle, borcuyla bir aile yuvasının idaresini yapıyorum. Bence bu sirküler tam bir fiyasko. Gönderenlere de güvenmiyorum, teveccüh de göstermiyorum, hakkımı da helal etmiyorum.

Fatma Cavide OĞUZ1261 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları